การแนะนำลูกให้คบเพื่อน

| |
อ่าน : 2,182

ที่มา : หนังสือเมื่อมีลูกสาววัยรุ่น

การแนะนำลูกให้คบเพื่อน thaihealth

แฟ้มภาพ

เพื่อนถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงวัยรุ่น  ทั้งความคิด  ความเชื่อ และพฤติกรรมต่างๆ เป็นเรื่องที่เปราะบางที่พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญ  เพราะคำว่าหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นขึ้นอยู่กับเพื่อนเป็นสำคัญ  โดยพฤติกรรมของลูกที่อาจพบเจอ คือ เริ่มกลับบ้านไม่เป็นเวลาหรือไปไหนไม่บอกกล่าว  ฉะนั้น หากพ่อแม่ได้รู้จักกับเพื่อนๆของลูก จึงเป็นข้อดี  ทำให้เข้าใจว่าลูกกำลังทำอะไร  สนใจอะไร  และจะตามหาตัวได้ที่ไหน

การแนะนำลูกให้คบเพื่อน

1.คุยกับลูกว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนอย่างไร มีข้อดีข้อเสียตรงไหน  เพื่อฝึกให้ลูกหัดแยกแยะ  และชักจูงให้ลูกรู้จักพิจารณาเห็นถึงข้อเสียของพฤติกรรมของเพื่อนว้าคบต่อควรระวังตัวอย่างไร

2.อย่าด่วนแจกแจงความไม่ดีของเพื่อนลูกก่อน  เพราะจะทำให้ลูกรู้สึก ว่าคุณไม่ชอบเพื่อนเขา  ยกเว้นว่าคุณให้เวลากับเพื่อนลูกมากพอ  และลูกคุณก็เห็นปัญหาที่เพื่อนจะทำให้เขาเสียหายเหมือนกัน

3.ช่วยกันหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหา  เท่ากับช่วยฝึกให้ลูกเรียนรู้และรู้จักคนเพิ่มขึ้น

4.เป็นที่ปรึกษา เพราะเวลาที่ลูกคบเพื่อน  อาจเกิดปัญหาขึ้นเป็นระยะ  ต้องมีเวลารับฟังความรู้สึก  และความคิดเห็นของลูกและให้ลูกได้เสนอทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนการคิดแทนลูก

5.วางขอบเขตในการคบเพื่อนให้ลูก  เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่รบกวนการเรียน  ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น และถ้าเกินเลยจำเป็นต้องพูดคุยและรักษาขอบเขตให้ชัดเจนเสมอ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม