โลกที่ไร้รอยต่อ ของคนธรรมดากับคนพิการ

| |
อ่าน : 10,517

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

โลกที่ไร้รอยต่อ ของคนธรรมดากับคนพิการ thaihealth

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ บ้างก็เกิดมาในสภาพที่ร่างกายแข็งแรง บ้างก็เกิดมา ในสภาพที่ร่างกายผิดปกติจากธรรมดา ที่ พกพาเอาความพิการติดตัวมาด้วย แต่เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีจิตใจ และสมองที่ลึกซึ้ง มนุษย์จึงหาหนทางที่จะสร้างความสมดุลให้เท่าเทียมกันระหว่างคนพิการกับคนปกติธรรมดา

น.ส.บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มองว่า เราเชื่อว่าทุกคนแม้จะมีความแตกต่าง แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เราอยากให้คนพิการได้ใช้ชีวิตตามใจปรารถนา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีโอกาสเจอ คนนอกบ้านที่ไม่ใช่แค่ครอบครัวตัวเอง เท่านั้น

ซึ่งสอดคล้องกับ นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ที่บอกว่า สสส.มองเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนพิการและคนไม่พิการ โดยสนับสนุนให้คนพิการมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย กาย ใจ สังคม ปัญญา ซึ่งเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะทำให้คนพิการ มีความสุข และอยู่ร่วมกับคนไม่พิการได้อย่าง ไม่มีความแตกต่าง

โลกที่ไร้รอยต่อ ของคนธรรมดากับคนพิการ thaihealth

เมื่อหัวใจสองดวง มีความปรารถนา ตรงกันจึงทำให้เกิด โครงการ "วิ่งด้วยกันครั้งที่ 4" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2562 โครงการ "วิ่งด้วยกัน (Run2 Gether) ครั้งที่ 4 เดอะ แชมป์เปี้ยน" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท กรุงไทย- แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมาคม กีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และบริษัท กล่องดินสอ จำกัด

คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส. เป็นเพียงหน่วยงานขนาดเล็กที่พยายามทำงานเพื่ออุดช่องว่างที่เราเห็น และขอบคุณที่หน่วยงานใหญ่ๆ ที่เห็นความสำคัญเปิดโอกาสให้คนพิการและคนไม่พิการทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกัน สำหรับโครงการวิ่งด้วยกัน มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ และขยายทั้งวิธีคิด พื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน เราได้จุดประกายให้หน่วยงานต่างๆ ทำเป็นต้นแบบ เพื่อขยายผลออกไปสู่สังคมต่อไป

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า โครงการนี้ จะทำให้คนไม่พิการและคนพิการได้มีเวลา ร่วมกัน จับมือกันและเกิดความทรงจำดีๆ ร่วมกัน ทำให้เห็นว่าเราไม่ได้แตกต่างกันเลย พร้อมทั้งยังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วย

โลกที่ไร้รอยต่อ ของคนธรรมดากับคนพิการ thaihealth

สำหรับรูปแบบของ โครงการ "วิ่งด้วยกัน" คุณนวคุณ พจน์ชพรกุล ผู้จัดการ จาก บริษัท กล่องดินสอ จำกัด เปิดเผยว่า เราเริ่มต้น โครงการนี้จากการวิ่งจับคู่ของคนพิการสายตาและไกด์รันเนอร์ (คนไม่พิการ) จำนวน 12 คู่ ภายในสวนสาธารณะ ต่อมากลุ่มก็ขยายใหญ่ขึ้น จนกลายมาเป็นคนพิการทุกประเภท วิ่งจับคู่กับไกด์รันเนอร์ เพื่อให้คนพิการได้ออกกำลังกาย และทลายข้อจำกัดในตัวเอง เราได้สร้างความเข้าใจกับคนในสังคม และได้เห็นศักยภาพของ พี่ๆ น้องๆ คนพิการ ว่าไม่ได้มีความแตกต่างกัน การวิ่งก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่กลุ่มวิ่งด้วยกันได้ส่งต่อให้คนในสังคมได้เห็นและเกิดแรงกระเพื่อมต่อไป ปัจจุบันกลุ่มวิ่งด้วยกันเราได้ขยายไป 7 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน อุดรธานี กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี สำหรับงานวิ่งด้วยกันครั้งที่ 4 ของกรุงเทพฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มี.ค. 2562 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ โดยปีนี้ สาธารณรัฐบัลแกเรียได้ส่งนักวิ่ง พิการและไกด์รันเนอร์เข้าร่วมกิจกรรมในงานนี้ด้วย

โลกที่ไร้รอยต่อ ของคนธรรมดากับคนพิการ thaihealth

จากอดีตที่ผ่านมา คุณมาโนช รุ่งเรืองอเนกกุล นักวิ่งพิการสายตา ที่เคยร่วมวิ่ง กับโครงการมาแล้ว กล่าวว่า การวิ่งในโครงการนี้ ทำให้ผมไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม อีกต่อไป จากคนที่เคยกลัวในการเดินทาง ไปไหนต่อไหน ก็กลับมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ อีกครั้ง และเลิกตีกรอบว่าคนที่ดูแลคนพิการ จะต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้น ชีวิตกลับมีความสุขมากกว่าเดิม เพราะการได้ทำในสิ่งต่างๆ เหมือนคนอื่นๆ และโชคดีที่ได้ออกมาวิ่งคู่กับไกด์รันเนอร์ พร้อมทั้งได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างด้วย

คุณจันทนี รัตนะบรรเจิด ไกด์ รันเนอร์ เล่าให้ฟังว่า เราเป็นเหมือนดวงตาให้เขา คอยบอกทางและอันตรายข้างหน้า เคยถามพี่เขาว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาวิ่ง เขาบอกว่า เขามีความสุขมากและเราก็ได้สร้างความสุขให้เขาด้วย มันกลายเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองอยากทำอะไรดีๆ เพื่อเขา

จิตและวิญญาณของคนทุกคน ไม่แตกต่างกัน เรามีหัวใจที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิต เหมือนๆ กัน งาน "วิ่งด้วยกันครั้งที่ 4" ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 จะเป็นบทพิสูจน์ ให้ทุกคนเห็นถึงความเสมอภาคของมนุษยชาติบนโลกใบนี้ ติดตามรายละเอียด และการสมัครวิ่งได้ที่ เฟซบุ๊คเพจ วิ่งด้วยกัน Fanpage (facebook.com/run2gether) หรือโทร.สอบถามข้อมูลที่เบอร์ 086-0695652

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม