กำหนดการ แถลงข่าวงานวิ่ง "Good Guy Run 2018"

โดย
| |
อ่าน : 535
กำหนดการ
แถลงข่าวงานวิ่ง "Good Guy Run 2018"
วันพุธที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
 
13.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน รับของที่ระลึก
13.30 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ
13.35 น.     เปิด VTR งาน Good Guy Run 2018
13.38 น.     แถลงข่าวงานวิ่ง Good Guy Run 2018 โดยมี
• พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในฐานะประธานในการแถลงข่าว กล่วถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
• ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) ในฐานะภาคเอกชน กล่าวถึงการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในฐานะภาครัฐ กล่าวถึง การให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
13.50 น.     พิธีกรกล่าวเชิญตัวแทนจากภาคส่วนขึ้นให้สัมภาษณ์
• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดการแข่งขัน การรับสมัคร เส้นทางวิ่ง ฯลฯ
• คุณประสาร จิรชัยสกุล ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้
• Celebrity กล่าวถึงการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง และเชิญชวนนักวิ่งทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม
14.00 น.     พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
14.05 น.     พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียรติถ่ายรูปร่วมกัน
14.10 น.     สื่อมวลชนสัมภาษณ์ ณ จุดถ่ายภาพ
14.30 น.     จบการแถลงข่าว
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม