ส่งเสริมบริโภคอาหารปลอดภัย สร้างรายได้เกษตรกร

| |
อ่าน : 2,009

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมบริโภคอาหารปลอดภัย สร้างรายได้เกษตรกร thaihealth

แฟ้มภาพ

เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ สร้างรายได้เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 4 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม) จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต/เกษตรกร และผู้บริโภค ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรอันจะนำไปสู่การขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการอาหารทุกระดับ ตลอดทั้งเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นเลิศของเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกษตรกรและประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างจึงสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดำเนินการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทุกแห่ง ลดการเจ็บป่วย ลดรายจ่ายของโรคที่มาจากการปนเปื้อนในอาหาร โดยทางโรงพยาบาลจะจัดซื้อพืชผักสินค้าปลอดสารพิษจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีรายได้และช่องทางการจำหน่าย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย อีกทั้งยังมีแนวคิดขยายโครงการอาหารปลอดภัยไปยังโรงเรียน โรงแรม และชุมชนต่างๆ ต่อไป

ด้านนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ โรงครัวของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด, ศูนย์อาหารที่ผ่านการรับรองเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste, ตลาดนัดสีเขียว (Green Market) ผ่านเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ และร้านค้าสหกรณ์ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์มีตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลครบทั้ง 18 อำเภอแล้ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม