สอจร.สัญจรภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง

| |
อ่าน : 2,197

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สอจร.สัญจรภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง thaihealth

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) เปิดเวที สอจร.สัญจรภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ (27 ก.ย.61) ที่โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดเวที สอจร.สัญจรภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง และเครือข่ายลดอุบัติเหตุในจังหวัดระยอง โดยมี นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผนงานการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) และ นางดนุลดา จามจุรี ประธานแผนงานการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมเป็นเกียรติฯ มีผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน เครือข่าย แกนนำลดอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดระยอง ร่วมเวทีเสวนาสัญจรระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดดังกล่าวจำนวนมาก

นางดนุลดา กล่าวว่า สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) มีวัตถุประสงค์ของการทำงาน เพื่อปรับกระบวนทัศน์และแผนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 6E ได้แก่ Education, Engineering, Enforcement, Empowerment EMS และ Evolution และต้องการเห็นการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นขึ้นไป จนถึงระดับจังหวัด มีการทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ จากแกนนำและขยายจนเกิดเครือข่ายทีมสนับสนุน สอจร. เป็นสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งข้าราชการ เอกชน และประชาชนที่ไม่ใช่องค์กรที่มีอำนาจทางราชการให้คุณให้โทษใครแต่อย่างไร แต่มีจิตอาสา ช่วยแนะนำให้คำปรึกษา กระตุ้น สนับสนุนให้ทุกองค์กรสามารถขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีกลไกที่เป็นหัวใจสำคัญคือ ขณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงจังหวัดและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัย

ทั้งนี้ ในแต่ละปีทาง สอจร.ส่วนกลาง จะจัดเวที สอจร. สัญจร ตามภูมิภาคต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานด้านอุบัติเหตุจราจร และสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สำหรับเวที สอจร. สัญจร ภาคตะวันออกในปีนี้ ได้เลือกจังหวัดระยอง เนื่องด้วยเห็นถึงศักยภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม