เตือนอย่าให้อาหารนกพิราบ เสี่ยงผิดกฎหมาย

| |
อ่าน : 2,726

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

เตือนอย่าให้อาหารนกพิราบ เสี่ยงผิดกฎหมาย thaihealth

แฟ้มภาพ

เตือนประชาชนอย่าให้อาหารนกพิราบในที่หรือทางสาธารณะ เสี่ยงผิดกฎหมาย ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กล่าวว่า สำนักงานเขตดอนเมืองจัดทำประกาศสำนักงานเขตดอนเมืองเรื่องห้ามให้อาหารสัตว์ นกพิราบ ในที่หรือทางสาธารณะ ด้วยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากนกพิราบที่อาศัยอยู่ในชุมชน เนื่องจากมีประชาชนนำเศษอาหารมาให้สุนัขจรจัดและนกพิราบธรรมชาติในที่หรือทางสาธารณะ สร้างความสกปรก มูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค รวมทั้งอันตรายจากพาหะนำโรคที่มาจากนกพิราบ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายประชาชน เช่น โรคไข้สมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้นกพิราบสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วก่อปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนนกพิราบธรรมชาติมักจะเกาะอยู่ตามหลังคาบ้านเรือน กำแพง สายไฟฟ้าและถ่ายมูลจำนวนมาก สร้างความสกปรกและสูญเสียงบประมาณในการทำความสะอาด

ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 จึงห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่หรือทางสาธารณะ ทั้งนี้มูลฝอยหมายความรวมถึงเศษอาหารที่นำมาให้สัตว์ อาทิ นกพิราบ หรือสุนัขจรจัด ในที่หรือทางสาธารณะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร.02-5659407

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม