ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา

| |
อ่าน : 9,000

ที่มา :  เดลินิวส์

ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา thaihealth

แฟ้มภาพ

ปัญหาสังคมไทยมีหลาย ๆ ด้านที่ยังคงเรื้อรังต่อเนื่อง ทั้งการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ผ่านมาแม้ภาคเอกชนได้สานพลัง แก้ปัญหาสังคมดังกล่าว  ซึ่งจากผลสำรวจจากคนไทยมอนิเตอร์ ระบุว่า คนไทยพร้อมช่วยกันแก้ปัญหาสังคม แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร

เพื่อเปิดพื้นที่แนะนำช่องทางการลงมือทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม โดยการทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคม เป็นอาสาสมัคร สนับสนุนบริการหรือบริจาคเงินผ่านกลไกการให้ ที่มีแนวคิดใหม่ ๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับ มูลนิธิเพื่อคนไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และภาคีภาคสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ จัดโครงการ Good Society Expo 2018  ภายใต้แนวคิด ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา

โครงการ Good Society Expo 2018 เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากงานคนไทยขอมือหน่อย เมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 5

ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา thaihealth

ายวิเชียร  พงศธร  ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย กล่าวว่า สำหรับการทำงานแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันตลอด 5 ปีที่ผ่านมานั้น เกิดการมีส่วนร่วมของสังคมในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมลงมือแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระดับบุคคล และองค์กร โดยเรื่องที่ต้องทำในสังคมมีความหลากหลาย ดังนั้น ควรสร้างจิตสำนึกที่ดีตั้งแต่ในวัยเด็ก

ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา thaihealth

 แนวคิดในการสนับสนุนการปลูกฝังเรื่องสุขภาพ เริ่มจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรม ของคนเราในชีวิตประจำวัน ในปีนี้ สสส. ได้ออกแบบแนวคิด สุขภาพดีทุกช่วงวัย ผ่านกิจกรรม Big Family Day  นี่คือจุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาสังคมในประเด็นสุขภาพ โดย ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวถึงความสำคัญและการช่วยสร้างเสริมสุขภาพในสังคม ว่า ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (NCDs) เป็นสาเหตุหลัก ๆ ให้คนไทยเสียชีวิต มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรา สสส.และภาคีเครือข่าย ที่ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพบนความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย  จึงออกแบบกิจกรรมภายใต้แนวคิด "สุขภาพดีทำได้ทุกช่วงวัย" เพราะในชีวิตประจำวันเราไม่ได้อยู่คนเดียว ครอบครัวจึงเป็นสถาบันสำคัญที่คนได้พูดคุยใกล้ชิดกัน ซึ่งแต่ละคนต่างมีปัญหาเฉพาะในวัยของตนเอง

ดังนั้น ในส่วนของกิจกรรม Big Family Day  นิทรรศการจำลองบ้าน จึงประกอบไปด้วย 5 ห้อง 5 ช่วงวัย เพื่อให้ทุก ๆ วัย เข้ามาเรียนรู้ทักษะ ปรับปรุง แลกเปลี่ยน กลับไปทำดี เริ่มต้นจากดีต่อสุขภาพตัวเอง ก่อนจะบอกต่อไปสู่คน อื่น ๆ นี่คือความตั้งใจของผู้จัดงาน

"การทำดีหวังผลในมุมมองของ สสส. คือ ทำยังไงให้คนไทยทุกคน ทุกช่วงวัย ลุก ขึ้นมาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ดีต่อสุขภาพ เรื่องนี้ฟังดูง่าย แต่ที่จริงทำยาก ที่เป็นเช่นนี้ เพราะด้วยความคุ้นชิน  ด้วยประสบการณ์  สิ่งที่ สสส.และภาคีเครือข่ายต้องการ มีองค์ความรู้บางอย่าง มีทักษะบางอย่างที่สะสมมาในทุก ๆ ช่วงวัย จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้"

ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา thaihealth

ด้าน นายอภิชาติ  การุณกรสกุล  ประธานกรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นอีกหนึ่งภาคีที่ขับเคลื่อนสังคมในการช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมและมีความสุข หนึ่งในนั้น คือ คนพิการ  โดยกล่าวว่า คนพิการต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตมากกว่าหลายเท่า ในด้านของการเข้าถึงการทำงาน พบว่า คนพิการกว่า 5 แสนคน ไม่มีอาชีพ ทางมูลนิธิจึงเชื่อมโยงกับสถานประกอบการให้มีการจ้างงานคนพิการ ให้คนพิการทำงานใกล้บ้าน ทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนคลี่คลายปัญหาการเดินทางของคนพิการ

Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา จะนำเสนอเนื้อหาใน 5 ประเด็นหลัก แยกเป็นพาวิลเลียน ได้แก่ พาวิลเลียนการศึกษาพัฒนาเยาวชน พาวิลเลียนคนพิการ พาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม พาวิลเลียนสุขภาพ และพาวิลเลียนต่อต้านคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังมีโซนอาสาสมัคร, แบ่งปัน และ Socialgiver ที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สังคมในปัจจุบัน การเข้าร่วมพาวิลเลียนต่าง ๆ ในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้องค์ความรู้ทักษะต่าง ๆ

ขณะที่บนเวทีเสวนาจะมีวิทยากรต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ถือเป็นโอกาสดีในการร่วมกันแก้ปัญหาสังคม ในมิติที่แต่ละคนถนัด โดยงาน Good Society Expo 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม