พม.เปิดร่างมาตรฐานศูนย์คนไร้ที่พึ่ง

| |
อ่าน : 517

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

พม.เปิดร่างมาตรฐานศูนย์คนไร้ที่พึ่ง thaihealth

แฟ้มภาพ

พม. เห็นชอบร่างมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และร่างคู่มือสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งครั้งที่ 2/2561 ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2561-2564 ซึ่งเริ่มขับเคลื่อนแผนในเดือน ต.ค.นี้ ตาม 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1.พัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพการให้บริการ 2.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคมและชุมชนในการดูแลและอยู่ร่วมกันกับคนไร้ที่พึ่ง 3.สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง

4.พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรในการให้บริการ และ 5.ป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ตกเป็นคนไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้ ยังเห็นชอบร่างมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัดทั่วประเทศให้เกิดคุณภาพ และเห็นชอบร่างคู่มือสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งจะเป็นคู่มือสนับสนุนการปฏิบัติการทั้งการคัดกรอง การฟื้นฟูพัฒนาเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม