เฝ้าระวังอหิวาต์แอฟริกาในหมู หวั่นระบาดมาไทย

| |
อ่าน : 835

ที่มา: มติชนออนไลน์

เฝ้าระวังอหิวาต์แอฟริกาในหมู หวั่นระบาดมาไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

รายงานการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้น

          นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก รายงานการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้น กรมปศุสัตว์จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (วอร์รูม) มีหน้าที่ในการติดตาม และประเมินสถานการณ์โรคเป็นรายวัน โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการ เพื่อกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคไม่ให้เข้ามาสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยได้

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลของวอร์รูม พบการระบาดของโรคล่าสุดในประเทศจีน 2 พื้นที่ เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา และที่เขตปกครองพิเศษมองโกเลีย ทำให้สถานการณ์การระบาดในประเทศจีนตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน มีการระบาดรวมทั้งสิ้น 20 พื้นที่ ใน 8 มณฑล และสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ในทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 21 กันยายนที่ผ่านมา มีรายงานการระบาด 14 ครั้ง ในทวีปยุโรป 4 ประเทศ ทวีปแอฟริกา 1 ประเทศ และทวีปเอเชีย 1 ประเทศ นอกจากนี้แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการพบการระบาดครั้งที่ 21 ทางตอนเหนือของประเทศจีน

          นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวต่อว่า กรมปศุสัตว์ได้เข้มงวดการตรวจจับการลักลอบนำผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามช่องทางเข้า-ออก อาทิ สนามบินนานาชาติ ท่าเรือ และจุดผ่านแดนต่างๆ โดยกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และสุนัขดมกลิ่นร่วมตรวจสอบด้วย พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากกรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเข้มงวดตรวจการลักลอบนำผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์เข้าประเทศด้วย และขอความร่วมมือกับเกษตรกรให้ช่วยยกระดับการเลี้ยงสุกรให้มีระบบการป้องกันโรคที่ดีตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรก่อนเข้าฟาร์ม เป็นต้น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม