สิ่งที่บั่นทอนความภาคภูมิใจในตนเอง

| |
อ่าน : 2,099

ที่มา : หนังสือ ปลูกฝัง Self Esteem ความภาคภูมิใจ ในตัวเองให้ลูก

สิ่งที่บั่นทอนความภาคภูมิใจในตนเอง thaihealth

แฟ้มภาพ

ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและนำไปสู่ความสำเร็จได้ ที่สำคัญยังทำให้แก้ปัญหาเป็น เอาชนะอุปสรรคได้ดี มีทัศนคติที่ดี นับถือตนเอง และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะต้องค่อยๆสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้ลูกตั้งแต่ขวบปีแรกเพื่อให้เด็กนับถือและเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

สิ่งที่บั่นทอนความภาคภูมิใจในตนเอง

1.เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน  ไม่ให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง  เช่น อาบย้ำ ป้อนข้าว ฯลฯ

2.ตำหนิลูกมากเกินไป  เพราะลูกไม่เป็นไปตามที่ตัวเองหวัง

3.เปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่นเสมอ

4.เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้ลูก ในการแก้ปัญหา เช่น การใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา

5.ไม่เคยชื่นชมลูกเมื่อลูกทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม