ดีเดย์ สธ. ชวนประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยา

| |
อ่าน : 603

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

ดีเดย์ สธ. ชวนประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยา thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ชวนประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาทุกครั้งที่รับบริการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ร่วมกันลดการใช้พลาสติก ลดโลกร้อน

             กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตั้งแต่ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการหลายโครงการ อาทิ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้กล่องโฟมใส่อาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นปีละ 2 ล้านตัน แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางชนิดไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี

             “การลดภาวะโลกร้อนที่ทำได้ง่าย ทำได้เลย และเกือบทุกโรงพยาบาลได้ทำแล้ว ก็คือการใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติกซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในการเตรียมถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง และโรงพยาบาลหลายแห่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะพร้อมกันไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนบ้านได้ทราบด้วย” นายแพทย์เจษฎากล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม