สกลนคร ปลอดพิษสุนัขบ้า8ปี

| |
อ่าน : 450

ที่มา : มติชน

สกลนคร ปลอดพิษสุนัขบ้า8ปี thaihealth

แฟ้มภาพ

'สกลนคร'ปลอดพิษสุนัขบ้า8ปี แต่ยังเฝ้าระวัง-ป้องกันต่อเนื่อง

น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน อันก่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความร่วมมือเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยง กลุ่มรักสุนัขให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงตามกฎหมาย และรักสุนัขให้ถูกวิธี

"การนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนล่วงหน้าปีละ 1-2 ครั้ง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับจังหวัดสกลนคร ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามานาน 7-8 ปีแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เนื่องจากหากติดเชื้อแล้วไม่มีทางรักษา มีแต่เสียชีวิตอย่างเดียว"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม