จ.น่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ปลอดเหล้า-เบียร์

| |
อ่าน : 2,489

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ nationtv.tv

จ.น่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ปลอดเหล้า-เบียร์ thaihealth

จังหวัดน่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว จังหวัดน่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ นัดเปิดสนาม ประจำปี 2561

ที่บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561  นัดเปิดสนาม โดยมี พันเอก ดุสิต ปุระเสาร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวน่าน ลูกเรือฝีพายจากทุกชุมชนในพื้นที่ ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

จ.น่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ปลอดเหล้า-เบียร์ thaihealth

สำหรับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 ณ สนามแข่งขันริมน้ำน่าน เป็นงานประเพณีแข่งเรือที่เก่าแก่สืบต่อมาแต่โบราณ โดยมีเอกลักษณ์เรือแข่งที่โดดเด่นสวยงาม เป็นเรือขุดแบบ เรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปากชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอสง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสดและมีลวดลายที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่าน โดยในปีนี้จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ร่วมจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน รวมถึงการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน หมู่บ้าน ส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 42 ลำ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท การบินไทยแอร์เอเชีย และทุกภาคส่วน เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม