ชู 'ราชบุรี' แลนด์มาร์ค 'เมืองสุขภาวะ'

| |
อ่าน : 2,074

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ theworldnews.net

ชู \'ราชบุรี\' แลนด์มาร์ค \'เมืองสุขภาวะ\' thaihealth

ชู 'ราชบุรี' แลนด์มาร์ค 'เมืองสุขภาวะ'

นายสุปรีดาอดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรี ประกาศเป็นเมืองขับเคลื่อนสุขภาวะ จังหวัดต้นแบบของเมืองสุขภาวะ ที่ทำงานขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชน โดยมีเป้าหมายยกระดับสุขภาพคุณภาพของชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ การบริการสุขภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุราทั้งนี้มีพื้นที่นำร่อง 8 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธาราม อ.จอมบึง และอ.วัดเพลง คาดว่าจะขยายไปให้ได้ 104 ตำบล โดย สสส. จะเข้าไปช่วยคนที่อยากเลิกให้เลิกได้ มุ่งไปที่พื้นที่ให้มากที่สุดผ่านกลไกของ อสม.หรือหมู่บ้าน

ทั้งนี้ ในการทำงานในระดับพื้นที่ ทำงานสื่อสารข้อมูล เรื่องการใช้บังคับใช้กฎหมายควบคู่เข้ามาด้วย เช่น ที่ที่ห้ามสูบ การขายบุหรี่แบ่งขาย ซึ่งส่วนนี้จะมีความสอดคล้องกับการทำงานเรื่องเหล้า งานของเหล้าจะต่างกับบุหรี่ตรงนี้ว่า บางทีการสูบยังเป็นเรื่องส่วนตัว แต่เรื่องเหล้าเป็นเรื่องของสังคมมากกว่ากว่า การสังสรรค์ ซึ่งการทำงานเรื่องเหล้าจะไปเจาะในมิติของสังคมประเพณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบุญ งานศพปลอดเหล้า เพราะถ้างานเหล่านี้ไม่มีเหล้าคนจะเลิกเหล้าง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการทำควบคู่ไปกับการใช้กฎหมาย

"การลงพื้นที่ราชบุรีครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบูรณาการเชิงระบบ สร้างกลไกการทำงานระดับชุมชน ตำบล และอำเภอ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการทำงาน คือ การลดลงของทั้งผู้สูบบุหรี่ ผู้ดื่มสุรา โดยคาดว่าจะมีพื้นที่ดำเนินงานในชุมชนเพิ่มขึ้น มีบริการเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาให้เป็นกลไกของพื้นที่ เชื่อมต่อกับระบบสุขภาพอำเภอต่างๆ อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และขยายไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันของแต่ละพื้นที่แต่จังหวัดของประเทศในอนาคต" นายสุปรีดา กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม