'บ้านควนยวน' ดึงเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้

| |
อ่าน : 2,469

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า

\'บ้านควนยวน\' ดึงเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้ thaihealth

ชุมชนน่าอยู่ 'บ้านควนยวน' ดึงเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้

นายชัยเลิศ รัตนรังสี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านควนยวนต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กล่าวว่า จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ดังนั้นชาวบ้านจึงร่วมกันหาทางออกผ่านการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ภายใต้การดำเนินงานและขับเคลื่อน "โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านควนยวน" ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่กับการจัดทำบัญชีครัวเรือนและหารายได้เสริมจากอาชีพอื่นๆ

"ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักกินเองมาตั้งแต่ปี 2558 เน้นปลูกผักบ้านละ 10 ชนิด เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ที่สำคัญชาวบ้านยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากผักที่ปลูกไม่ใช้สารเคมี อีกทั้งสมาชิกในชุมชนที่เลี้ยงจิ้งหรีดและไส้เดือน มีการขยายผลเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น ผลิตเป็นปุ๋ยไส้เดือนและปุ๋ยจิ้งหรีดขาย โดยสร้างรายได้จากการขายจิ้งหรีดเดือนละ 10,000 บาท นอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันเปิดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตตั้งเป็นตลาดนัดชุมชนวัดควนยวน ปัจจุบันมีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงมาเลือกซื้อสินค้าและมีแม่ค้ามารับซื้อผลผลิตไปขายอีกด้วย ซึ่งถือเป็นต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนวิถีของคนในชุมชน จนนำไปสู่สุขภาวะของชุมชนทั้งสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถนำไปเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวชุมชนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี" นายชัยเลิศกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม