'บ้านควนยวน' ดึงเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้

| |
อ่าน : 1,836

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า

\'บ้านควนยวน\' ดึงเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้ thaihealth

ชุมชนน่าอยู่ 'บ้านควนยวน' ดึงเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้

นายชัยเลิศ รัตนรังสี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านควนยวนต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กล่าวว่า จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ดังนั้นชาวบ้านจึงร่วมกันหาทางออกผ่านการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ภายใต้การดำเนินงานและขับเคลื่อน "โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านควนยวน" ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่กับการจัดทำบัญชีครัวเรือนและหารายได้เสริมจากอาชีพอื่นๆ

"ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักกินเองมาตั้งแต่ปี 2558 เน้นปลูกผักบ้านละ 10 ชนิด เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ที่สำคัญชาวบ้านยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากผักที่ปลูกไม่ใช้สารเคมี อีกทั้งสมาชิกในชุมชนที่เลี้ยงจิ้งหรีดและไส้เดือน มีการขยายผลเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น ผลิตเป็นปุ๋ยไส้เดือนและปุ๋ยจิ้งหรีดขาย โดยสร้างรายได้จากการขายจิ้งหรีดเดือนละ 10,000 บาท นอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันเปิดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตตั้งเป็นตลาดนัดชุมชนวัดควนยวน ปัจจุบันมีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงมาเลือกซื้อสินค้าและมีแม่ค้ามารับซื้อผลผลิตไปขายอีกด้วย ซึ่งถือเป็นต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนวิถีของคนในชุมชน จนนำไปสู่สุขภาวะของชุมชนทั้งสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถนำไปเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวชุมชนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี" นายชัยเลิศกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม