หมอรู้จักคุณ แอปฯ ดูแลสุขภาพ

| |
อ่าน : 3,872

ที่มา :  กรุงเทพธุรกิจ

หมอรู้จักคุณ แอปฯ ดูแลสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข  สร้างแอป หมอรู้จักคุณ ดูแลสุขภาพประชาชนทุกระดับ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนา Smart Digital Health RH2 เขตสุขภาพที่ 2 ว่ากระทรวงสาธารณสุขนำระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เชื่อมโยงทุกอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว

ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 2 ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำโครงการต้นแบบพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างแอปพลิเคชั่น "หมอรู้จักคุณ" ทำให้ประชาชนติดต่อสื่อสาร ขอรับบริการ และรับคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างใกล้ชิด มีข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้น กรณีฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือเชื่อมโยงกับระบบ 1669 ขณะที่บุคลากรสุขภาพใช้แอปพลิเคชั่น "หมอรู้จักคุณ" เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและประชาชน ได้

รวมถึงวางแผนจัดบริการได้ตรงความต้องการ สามารถเชื่อมโยงบริการระหว่างสถานพยาบาลระดับต่างๆ โดยแผนการพัฒนาได้นำ Big Data และเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพอีกด้วย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึง ลดความเหลื่อมล้ำด้านการรับบริการ และ เสริมส่งให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้ดียิ่งขึ้น

ผลการทดลองนำร่องใช้ จ.พิษณุโลก พบว่าได้ผลดี สามารถขยายผลต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ และด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นยังสามารถต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพประชาชนในประเด็นอื่นๆ เช่น ส่งเสริมการออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย การใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น สามารถสร้างคุณค่าในทางสังคมและในทางเศรษฐกิจ รูปแบบธุรกิจบริการสุขภาพได้ สุดท้ายจะช่วยเสริมและรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตกของรัฐบาลอีกด้วย

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 กล่าวว่า ลักษณะเด่นของการพัฒนา Smart Digital Health RH2 มีหลายประการ เช่น แอปพลิเคชั่น "หมอรู้จักคุณ" ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ทำให้เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน ผู้ป่วยไม่ต้องพกบัตรประจำตัวหรือบัตรนัดอีกต่อไป และแอปพลิเคชั่นนี้สามารถเชื่อมโยง ข้อมูลการบริการระหว่างสถานพยาบาล เข้าด้วยกัน การให้บริการร่วมจึงทำได้อย่างเต็มที่ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ พร้อมมีระบบรักษาความลับผู้ป่วยเป็นอย่างดี

ลักษณะเด่นอีกประการคือการจัดการ Big Data และเทคโนโลยี AI และ IoT จะทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพได้ลึกซึ้ง หลายแง่มุม เป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงและจัดวางระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้ครอบคลุม 5 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 2 คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ทุกระดับ 673 โรงพยาบาลจะใช้แอปพลิเคชั่น หมอรู้จักคุณในการทำงานเพื่อดูแลประชาชน และมีประชาชนใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ในการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ 5 หมื่นคน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม