เยาวชน 22% พบโฆษณาพนันทุกครั้งที่ออนไลน์

| |
อ่าน : 1,672

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MGR Online 

เยาวชน 22% พบโฆษณาพนันทุกครั้งที่ออนไลน์ thaihealth

สสส.เผยผลสำรวจพบเยาวชน 22% พบเห็นโฆษณาพนันทุกครั้งที่ออนไลน์ 18% เคยเข้าไปดูโฆษณา เครือข่ายเยาวชนชี้ ยังขาดกฎหมายคุมโฆษณาพนัน ด้านสภาเด็กฯ เตรียมผลักดันการรณรงค์ขับเคลื่อนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานเสวนาเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ หัวข้อ “เยาวชน 4.0 รู้เท่าทันพนันบอลออนไลน์?” จัดโดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย โดยองค์การยูนิเซฟ และภาคีเครือข่าย ว่า จากการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของวัยรุ่นและเยาวชนจำนวน 2,525 รายทั่วประเทศ เกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ ทั้งในช่วงก่อนและหลังการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 พบประเด็นที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 57 เล่นอินเทอร์เน็ตวันละมากกว่า 5 ชั่วโมง ร้อยละ 22 พบเห็นโฆษณาพนันทุกครั้งที่ออนไลน์ ร้อยละ 18 เคยเข้าไปดูโฆษณาพนัน โดยร้อยละ 54 ระบุว่าสาเหตุที่เข้าไปเล่นเพราะแค่ความสนุก ร้อยละ 48 เรียนรู้การเล่นพนันด้วยตนเอง และร้อยละ 52 คิดว่าการพนันบอลเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กและเยาวชน

“การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการพนันออนไลน์กลายเป็นปัญหาต่อการติดตามจับกุม ทั้งยังเกี่ยวพันกับปัญหาอาชญากรรมต่างๆ และยังอาจมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ สสส. จึงมุ่งเน้นการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันอย่างเต็มที่ โดยขยายความร่วมมือและทำงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งตอบสนองเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นการดำเนินงานให้เกิดผลลัพธ์สำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้านการจัดการภัยพิบัติ และด้านการลดปัญหาจากการพนัน” น.ส.รุ่งอรุณ กล่าว

นายคงเดช กี่สุขพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารนิเทศ (ดิจิทัล) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการยูรีพอร์ต มีความยินดีที่ได้สร้างความร่วมมือระยะยาวกับสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. ในการปรับใช้โพลสำรวจและกิจกรรมของยูรีพอร์ต เพื่อทำความเข้าใจมุมมองและพฤติกรรมของเยาวชนต่อปัจจัยเสี่ยงทางสังคมต่างๆ พร้อมส่งเสริมสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของวัยรุ่นและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของยูรีพอร์ต โดยคาดหวังว่าความร่วมมือนี้ จะทำให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทร่วมในการพัฒนานโยบายและโครงการด้านปัจจัยเสี่ยงทางสังคมในประเทศไทยมากขึ้น

เยาวชน 22% พบโฆษณาพนันทุกครั้งที่ออนไลน์ thaihealth

ด้าน นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน (มรพ.) กล่าวว่า ฟุตบอลโลกครั้งนี้ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนว่า โลก 4.0 ได้นำพาการพนันมาหาเด็กและเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มีแนวโน้มเข้ามาแทนที่การพนันในช่องทางเดิมๆ ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะการพนันออนไลน์มี 4 ด้านที่อันตรายครบถ้วน ทั้ง “ง่าย กระตุ้น ลุ้นถี่ และมีเดิมพันสูง” คือ เข้าถึงได้ง่าย, กระตุ้นและปลุกเร้าด้วยสิ่งเย้ายวนหลากหลายรูปแบบ ทั้งการโฆษณาเชิญชวนด้วยพริตตี้ เน็ตไอดอล รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ, เปิดโอกาสให้เล่นพนันได้ถี่ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง และวางกับดักให้เดิมพันในปริมาณเงินที่มาก ยิ่งเล่นนานยิ่งลงเดิมพันมาก ความท้าทายในเรื่องนี้ คือจะทำอย่างไรให้ผู้คนในสังคมที่การสื่อสารมาเร็วไปเร็วอย่างนี้มีโปรแกรม “คุ้มกัน” ที่ติดตั้งไว้ในตัวเอง เพราะไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะคัดกรองสิ่งคุกคามที่มาทางออนไลน์ได้อย่าง 100% เรื่องที่ต้องเร่งช่วยกันทำคือสร้างการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนและครอบครัวเกิดการ “รู้ทัน” และคุ้มกันตัวเองได้

นายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ยุค 4.0 ตื่นตัวกับการลดปัญหาจากการพนันบอลออนไลน์อย่างมาก โดยช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมา ได้ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สร้างสรรค์และจัดทำสื่อรณรงค์หลายรูปแบบ เช่น หนังสั้น 5 เรื่องจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และสามารถขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น จังหวัดศรีสะเกษประสบความสำเร็จในการจัดทำ MOU กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนัน และมุ่งหวังให้เกิดการดำเนินงานเช่นนี้ในจังหวัดอื่นๆ โดยได้กำหนดในแผนงานของแต่ละพื้นที่ ทั้งระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ให้จัดกิจกรรมผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นในปี 2562

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายของสถาบันยุวทัศน์ฯ ได้จัดทีมเฝ้าระวังสื่อทุกประเภท และพบว่าสื่อออนไลน์เผยแพร่เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์มากกว่าสื่อกระแสหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชิญชวนจากเว็บพนัน ซึ่งมีมากกว่า 2 แสนเว็บไซต์ โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการกระตุ้นให้สนใจและอยากเล่นอยากลองด้วยคำง่ายๆ จูงใจเด็ก อย่างไรก็ตาม ปัญหาการพนันในยุค 4.0 นี้ ยังไม่มีอะไรที่มากำกับดูแลเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ ควรร่วมมือกันสกัดกั้นการเข้าถึงพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เช่นเดียวกับกฎหมายควบคุมการโฆษณาเหล้า-บุหรี่ ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สมัชชาเด็ก  คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  ไม่เข้าใจ  เจ้าหน้าที่งานจัดการ  จิตวิทยาการบริหารคนแบบสามก๊ก  ดิเกร์ฮูลู  ละครซีรีส์  บรรจุขวด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทียนเจล  พนันบอล  กองทุนโลก  แปรรูปขยะ  ทุ่งนา  สัมมาชีพ  ไฟไหม้  อิดโรย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ลันตาบ้านฉัน กิจกรรมค่าย การเก็บขยะรอบหาด การสร้างงานศิลปะสื่อผสม การแสดงละคร แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  ถนนปลอดเหล้า  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เส้นผม ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว หนังศีรษะ ทริปผมสวย ผมแห้ง ผมแตกปลาย เกล็ดผม ความชื้น  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม