พลังชุมชนร่วมสร้างสุขภาวะทางเพศ

| |
อ่าน : 2,061

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พลังชุมชนร่วมสร้างสุขภาวะทางเพศ thaihealth

พลังชุมชนร่วมสร้างสุขภาวะทางเพศให้แก่เยาวชน

นางสาวมิหล๊ะ สุระคำแหง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลกระดังงา จัดทำโครงการร้อยชุมชนสุขภาวะทางเพศสานพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นชวนเด็กนักเรียนวัย 10-15 ปี ในพื้นที่ มาเข้าร่วมกิจกรรมคุยเรื่องเพศเชิงบวก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะทางเพศและเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาท้องก่อนวัย

ทั้งนี้ในปี 2556 มีเด็กในชุมชนกระดังงา ที่ท้องก่อนวัยอันควรมากถึง 10 คน แม้จะพยายามให้ความรู้เรื่องเพศกับเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในช่วงที่ผ่านมา แต่พบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างช้า จึงปรับลงมาให้ความรู้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยได้จัดกิจกรรมคุยเรื่องเพศเชิงบวก ร่วมกับเด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่มีอายุระหว่าง 10-20 ปีในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 150 คน

พลังชุมชนร่วมสร้างสุขภาวะทางเพศ thaihealth

โดย นางสาวมิหล๊ะ กล่าวว่า ในกลุ่มนักเรียนชั้น ป.5 จะได้เรียนรู้เรื่องของการฟังและรับฟังปัญหาของคนอื่น เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจอารมณ์ รู้จักการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายทั้งหมด เรียนรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอย่างง่ายๆ เช่น วิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 เนื้อหาที่เรียนรู้จะลงลึกมากขึ้น โดยเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เรื่องของโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัวที่ลงลึกในรายละเอียดต่างๆ มากขึ้น

ด้าน นายลิขิต สีทะนน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ตำบลกระดังงาผู้รับผิดชอบโครงการฯ นี้ กล่าวว่า เวลานี้นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวในหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวมานั้นแต่สิ่งสำคัญ คือ เด็กๆ ได้รู้รับฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อน หรือคนอื่นๆ ให้มากขึ้น รู้จักวิธีการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม