สธ.ตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพปชช.สกัดโรคติดต่อเข้าเมือง

| |
อ่าน : 1,126

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

สธ.ตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพปชช.สกัดโรคติดต่อเข้าเมือง thaihealth

แฟ้มภาพ

ห่วงโรคติดต่อชายแดน สธ.ตั้งศูนย์ ดูแลสุขภาพประชาชนสกัดโรคติดต่อเข้าเมือง

นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์ สาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า (สสอ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนบ้านน้ำบ่อสะเป่ 5 อันดับที่เข้ามารับบริการ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวานอุจจาระร่วง ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม และปัญหาจากสุราและบุหรี่ รวมถึงยังพบโรคระบบทางเดินหายใจ โรคกล้ามเนื้อและปัญหาโรคไข้เลือดออกอีกด้วย ดังนั้นจึงได้มีการรณรงค์ทำความสะอาดบ้านและชุมชน แต่ปัญหาก็ยังไม่ลดลง ต่อมาจึงพบว่าปัญหาอยู่ที่ยุงลายไปวางไข่ที่กาบต้นเผือกและพืชเกษตรอื่นๆ ดังนั้นจึงแก้ไขด้วยการใช้ทรายอะเบทผสมน้ำใส่เข้าไปในเครื่องพ่นยาและพ่นเข้าไปในไร่เผือกของเกษตรกรทำให้ปัญหาไข้เลือดออกทุเลาลง ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวถือว่าเข้ามาช่วยให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเข้างบริการ ลดความแอดอัดที่รพ.ปางมะผ้าได้

ด้าน นายเกียรติศักดิ์ รักเรียน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละนา กล่าวว่า สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) บ้านไม้ลัน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 ต.ค.2560 ถือเป็นสถานบริการสาขาของรพ.สต.บ้านแม่ละนาเพื่อขยายการดูแลสุขภาพประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น จากเดิมประชาชนจุดนี้จะได้พบแพทย์ก็ต่อเมื่อมีการออกหน่วยบริการซึ่งมีการจัด 2 เดือนต่อครั้งเท่านั้น แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนทำให้มีประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านมารับบริการด้วย ซึ่งปัญหาที่น่าห่วงคือโรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นวัณโรค หากไม่ดูแลควบคุมก็จะติดต่อสู่คนไทย และอาจจะกระจายสู่ชุมชนเขตเมืองได้

ดังนั้นการตั้งศูนย์ถาวรจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสกัดโรคภายในประเทศ และปัจจุบันเปิดให้บริการสำหรับคนไทยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันอาทิตย์ ส่วนการเปิดดูแลประชากรประเทศเพื่อนบ้านจะเปิดแค่วันจันทร์ วันพุธและวันอาทิตย์เท่านั้น โดยมีการรักษาโรคทั่วไป ฉีดวัคซีน บริการส่งเสริมป้องกันโรค และฝากครรภ์เป็นต้น ส่วนการเก็บค่าบริการจะเก็บตามจริง แต่ก็สามารถเก็บค่ารักษาได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ แต่เราก็ต้องทำเพื่อป้องกันโรคกระจายไปสู่เขตเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม