โรงพยาบาลนพรัตนฯ คิดนวัตกรรมรักษานิ้วล็อก

| |
อ่าน : 793

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

โรงพยาบาลนพรัตนฯ คิดนวัตกรรมรักษานิ้วล็อก thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงพยาบาลนพรัตนฯ คิดนวัตกรรมรักษานิ้วล็อก เป็นนวัตกรรมการรักษาที่สะดวก ประหยัด แม่นยำ ปลอดภัยและฟื้นตัวไว

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคนิ้วล็อกเกิดจากการหนาตัวของปลอกหุ้มเส้นเอ็น ทำให้เส้นเอ็นเคลื่อนผ่านปลอกหุ้มเส้นเอ็นด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ต้องใช้ข้อนิ้วมือ หรืองานที่ต้องใช้มือซ้ำๆอย่างหนักและต่อเนื่อง การรักษาด้วยการผ่าตัดแบบดั้งเดิมจะเป็นแบบเปิด มีโอกาสปวด หลังการผ่าตัด และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์กว่าจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทั้งยังมีโอกาสเกิดพังผืดบริเวณที่ผ่าตัดได้ในอนาคต

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีประสบผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรคนิ้วล็อก ด้วยการใช้เข็มผ่าตัดผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์นำ ซึ่งในปี 2561 ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเป็นผลงานของ นพ.นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่รักษาผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกด้วยการใช้เข็มผ่าตัดนิ้วล็อกผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์นำการผ่าตัดด้วยการใช้เข็มฉีดยาที่ใช้กันโดยทั่วไป เป็นนวัตกรรมการรักษาที่สะดวก ประหยัด แม่นยำ ปลอดภัยและฟื้นตัวไว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เปิดรับข้อเสนอโครงการ การสร้างเสริมพลังชุมชนด้วยกระบวนการสื่อสารสาธารณะ -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม