ไทยขานรับสหประชาชาติทศวรรษปลอดภัยทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 3,927

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ประกาศเจตนารมณ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563"

นายวิเชียร ชวลิต นายวิเชียร ชวลิต รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 25 คน คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่าปีละ 230,000 ล้านบาท แต่ความสูญเสียดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายสหประชาชาติ จึงได้ประกาศให้ปี ค.ศ.2011-2020 (พ.ศ.2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และสนับสนุนให้มีการประกาศเจตนารมณ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพร้อมเพรียงกันทุกประเทศ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

"รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตามปฏิญญาของสหประชาชาติ ผลักดันให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐานสากลตลอด 10 ปี ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน มีเป้าหมายสำคัญลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้ต่ำกว่า 10 คนต่อแสนประชากร" นายวิเชียร กล่าว

ไทยขานรับสหประชาชาติทศวรรษปลอดภัยทางถนน

มาตรการแรกที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ได้แก่ การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในระยะต่อไป พร้อมสร้างถนนทุกสายในประเทศไทยให้เป็นถนนสายปลอดภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการเมาแล้วขับ การแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย การปรับพฤติกรรมการใช้ความเร็ว การยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย การพัฒนาสมรรถนะผู้ใช้รถใช้ถนน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบการบริหารจัดการ

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนวันละ 25-30 คน หรือคิดเป็นชั่วโมงละ 1 คน มีผู้พิการรายใหม่ปีละกว่า 5,000 ราย ซึ่งรัฐได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ และได้ขานรับมติขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน จึงถือเป็นก้าวที่สำคัญของคนไทย ซึ่งสังคมไทยต้องการผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยในทุกระดับ ส่วนพลังจากภาคประชาสังคม โดยปัจจุบันมีผู้นำท้องถิ่นเข้ามาให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้นที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

NGO เครือข่ายผู้หญิง ประชาชน ระบบบริการ ผู้หญิง หลักประกันสุขภาพ  น้ำใจนักกีฬา  หนังสือการ์ตูนรุ่นใหม่  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่ทำงาน  กิจการเพื่อสังคมกับองค์กรไม่หวังผลกำไร  สายพันธุ์ H5N1  เพศสัมพันธ์  แอ่ แอน แอ๊น  ผู้ว่า  คลื่นไส้อาเจียน  ร้านอาหารมาตรฐาน  1413  พลตรีโอสถ ภาวิไล  สตรีไทย  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  ชวน  หมักปุ๋ย  Roberta Clarke  ผงชูรส  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม