ไทยขานรับสหประชาชาติทศวรรษปลอดภัยทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 3,894

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ประกาศเจตนารมณ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563"

นายวิเชียร ชวลิต นายวิเชียร ชวลิต รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 25 คน คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่าปีละ 230,000 ล้านบาท แต่ความสูญเสียดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายสหประชาชาติ จึงได้ประกาศให้ปี ค.ศ.2011-2020 (พ.ศ.2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และสนับสนุนให้มีการประกาศเจตนารมณ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพร้อมเพรียงกันทุกประเทศ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

"รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตามปฏิญญาของสหประชาชาติ ผลักดันให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐานสากลตลอด 10 ปี ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน มีเป้าหมายสำคัญลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้ต่ำกว่า 10 คนต่อแสนประชากร" นายวิเชียร กล่าว

ไทยขานรับสหประชาชาติทศวรรษปลอดภัยทางถนน

มาตรการแรกที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ได้แก่ การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในระยะต่อไป พร้อมสร้างถนนทุกสายในประเทศไทยให้เป็นถนนสายปลอดภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการเมาแล้วขับ การแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย การปรับพฤติกรรมการใช้ความเร็ว การยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย การพัฒนาสมรรถนะผู้ใช้รถใช้ถนน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบการบริหารจัดการ

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนวันละ 25-30 คน หรือคิดเป็นชั่วโมงละ 1 คน มีผู้พิการรายใหม่ปีละกว่า 5,000 ราย ซึ่งรัฐได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ และได้ขานรับมติขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน จึงถือเป็นก้าวที่สำคัญของคนไทย ซึ่งสังคมไทยต้องการผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยในทุกระดับ ส่วนพลังจากภาคประชาสังคม โดยปัจจุบันมีผู้นำท้องถิ่นเข้ามาให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้นที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม