เปิดตัว “วิ่งด้วยกันครั้งที่ 4 เดอะ แชมป์เปี้ยน”

| |
อ่าน : 3,727

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

เปิดตัว “วิ่งด้วยกันครั้งที่ 4 เดอะ แชมป์เปี้ยน”  thaihealth

แฟ้มภาพ

เปิดตัว “วิ่งด้วยกันครั้งที่ 4 เดอะ แชมป์เปี้ยน” ชวนคนพิการและคนไม่พิการออกวิ่งไปด้วยกัน จัด 7 จังหวัดทั่วประเทศ กรุงเทพฯ จัดใหญ่ 16 มี.ค. 2562 ต่างชาติเอาอย่าง“บัลแกเรีย”จัดวิ่งด้วยกัน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และบริษัท กล่องดินสอ จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “วิ่งด้วยกัน ครั้งที่ 4 เดอะแชมป์เปี้ยน” งานวิ่งที่เปิดโอกาสให้คนพิการและไม่พิการได้วิ่งไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่คนพิการและคนไม่พิการสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยในกรุงเทพฯ จะจัดงานวันที่ 10 มี.ค. 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ และใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน อุดรธานี ชลบุรี ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนก.ย. – ธ.ค. 2561

เปิดตัว “วิ่งด้วยกันครั้งที่ 4 เดอะ แชมป์เปี้ยน”  thaihealth

นางภรณี ภู่ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนโครงการด้วยกัน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้คนพิการมีสุขภาวะดีใน 4 มิติ คือ กาย สังคม เศรษฐกิจ และปัญญา โดยเฉพาะ “วิ่งด้วยกัน” เป็นการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการทำงานของสสส. ที่มุ่งเน้นการสร้างกระแสการตื่นตัว สร้างองค์ความรู้ และการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในประชาชนทุกช่วงวัย ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากคนพิการที่มาร่วมวิ่งและคนไม่พิการที่มาเป็นไกด์รันเนอร์ นอกจากจะสร้างเสริมสุขภาพดีให้กับคนพิการแล้ว ยังทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนพิการ ได้เห็นศักยภาพของคนพิการที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย ช่วยให้คนพิการและไม่พิการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน แสดงให้เห็นถึงทิศทางของสังคมไทยที่เริ่มเปิดโอกาสในคนพิการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างเท่าเทียม

น.ส. บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯสนับสนุนนโยบายความหลากหลายและความเป็นเอกภาพ(Diversity and Inclusion) โดยให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมของมนุษย์ ปราศจากการแบ่งแยกใดๆ และด้วยเป้าหมายของงานวิ่งด้วยกัน คือ การเปิดโอกาสให้คนพิการได้ออกกำลังกาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนไม่พิการได้อย่างเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมวิ่งด้วยกันนี้ มาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้นับเป็นที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน และทุกปีพนักงานของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะร่วมเป็นไกด์รันเนอร์วิ่งคู่กับคนพิการและเป็นอาสาสมัครในงานอีกด้วย

นายนวคุณ พจน์ชพรกุล ผู้จัดกิจกรรมจากบริษัท กล่องดินสอ จำกัด กล่าวว่า จากปีแรกที่มีนักวิ่งพิการเข้าร่วมไม่กี่ร้อยคน ในงานวิ่งด้วยกันปีนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งพิการเข้าร่วมอย่างน้อย 1,500 คน ใน 7 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน อุดรธานี กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เดือนก.ย.ถึงธ.ค. 2561 สำหรับงานวิ่งด้วยกันครั้งที่ 4 ของกรุงเทพฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มี.ค. 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ นอกจากนักวิ่งไทยแล้ว ปีนี้ยังมีเครือข่ายจากประเทศในทวีปยุโรปได้แก่ สาธารณรัฐบัลแกเรีย ที่ส่งนักวิ่งพิการและไกด์รันเนอร์เข้าร่วมกิจกรรมในงานนี้ด้วย ซึ่งเมื่อกลางปีที่ผ่านมาสาธารณรัฐบัลแกเรียได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งด้วยกันและมีตัวแทนนักวิ่งพิการและไกด์รันเนอร์ไทยเดินทางไปเข้าร่วม นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการกีฬา

นายมาโนช รุ่งเรืองอเนกคุณ นักวิ่งพิการทางการเห็น แชมป์ระยะ 10 กิโลเมตร ประเภทนักวิ่งพิการทางการเห็นงานวิ่งด้วยกัน ปี 2561 เล่าประสบการณ์การเข้ามาร่วมวิ่งด้วยกันว่า “เมื่อตอนตามองไม่เห็นช่วงแรกไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนเพราะกลัวอันตราย จะไปก็แค่ไปทำงานและกลับบ้าน และจะมีเพื่อนหรือคุณแม่พาไปเสมอ แต่เมื่อได้มาเริ่มวิ่งกับกลุ่มวิ่งด้วยกัน ทำให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าเดินทางคนเดียว และรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ นอกจากนี้ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ทั้งที่เป็นคนพิการด้วยกันและคนไม่พิการ อย่างแนน (นางสาวจันทนี รัตนะบรรเจิด) ซึ่งเป็นไกด์รันเนอร์ที่พาฝึกซ้อมเป็นประจำที่ช่วยให้ได้แชมป์ของงานวิ่งด้วยกันในครั้งที่ผ่านมา ในครั้งนี้ผมก็ตรียมตัวซ้อมเป็นอย่างดีเพื่อรักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้”

ติดตามข้อมูลได้ที่ เฟซบุ๊คเพจ วิ่งด้วยกัน Fanpage (facebook.com/run2gether) หรือโทรสอบถามข้อมูลที่เบอร์ 086-069-5652

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ปั่น  เด็กไทยเสี่ยงภัยอุบัติเหตุ  นิรุจน์ อุทธา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  โรคกระดูกพรุน  ผ้ามัดย้อม  ต้มยำกุ้ง  เจ้าหน้าที่ล่าม  เกษตรธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ปีก  ตำบลธงชัยเหนือ  Social Story  ยาแก้ปวด  สถาบันครอบครัว  ปัญหาการใช้คำไทย  อาการข้อต่อติดขัด  หน้าบ้าน...เขียวได้อีก  แชต  นักปั่น รุ่นเยาว์ ปัญญา การอ่าน เด็ก  สุขภาวะในองค์กร  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม