ปี 62 เพิ่มทีมคลีนิคหมอครอบครัวอีก 300 ทีม

| |
อ่าน : 429

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ปี 62 เพิ่มทีมคลีนิคหมอครอบครัวอีก 300 ทีม  thaihealth

แฟ้มภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว เปิดเผย ประชาชนพึงพอใจผลการทำงานทีมคลีนิกหมอครอบครัว ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มทีมคลีนิคครอบครัวอีก 300 ทีม ดูแลประชาชนครอบคลุมกว่า 11 ล้านคน

นายแพทย์ บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว หรือ สปค. กล่าวถึงผลการดำเนินการคลีนิกหมอครอบครัวที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ว่า ขณะนี้มีคลีนิกหมอครอบครัวกว่า 800 ทีม  ซึ่งประกอบด้วยแพทย์เวชศาตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาล 2 คน นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน นักวิชาชีพอื่นๆที่จำเป็นหรือสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งคลีนิกหมอครอบครัว 1 ทีม จะดูแลประชาชน 1 หมื่นคน ขณะนี้จึงมีคลีนิกหมอครอบครัวครอบคลุมประชาชน 8 ล้านคน  โดยการทำงานนั้นจะมีการปรับให้เกิดการดูแลแบบองค์รวม ทั้งการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางสังคม เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค หรือรักษาโรคที่สามารถทำได้ในพื้นที่และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ซึ่งทำให้ประชาชนได้มีหมอประจำตัวและประจำครอบครัวให้คำปรึกษาการด้านสุขภาพ ลดการเกิดโรคและลดการเดินทางไปโรงพยาบาล หรือการอำนวยความสะดวกในกรณีต้องส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทั้งนี้ผลการดำเนินงานวัดจากประชาชนที่ได้รับบริการพบว่า ประชาชนเข้าใจ สนใจ และพึงพอใจการทำงานของคลินิกหมอครอบครัว

นายแพทย์ บุญชัย กล่าวด้วยว่าในปีหน้านี้ตั้งเป้าจะขยายคลินิกหมอครอบครัวเพิ่มขึ้นอีก 300 ทีม รวมกับของเดิมเป็น 1,100 ทีม ซึ่งจะดูแลประชาชนได้ครอบคลุม 11 ล้านคนในสิ้นปี 2562

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม