ปากน้ำปราณอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยพลังผู้สูงวัย

| |
อ่าน : 1,517

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ปากน้ำปราณอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยพลังผู้สูงวัย thaihealth

บ้านปากน้ำปราณ หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกหนึ่ง ชุมชนซึ่งผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ที่นี่มีประชากรราวหนึ่งหมื่นคน มีจำนวนผู้สูงอายุจำนวน 600 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมงและแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมชายฝั่งที่ส่วนใหญ่ล้วนทำอาชีพประมง แต่ละคนจึงไม่มีเวลาว่าง เพราะต้องออกเรืออยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพร่างกายเท่าไหร่นัก

กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนจึง จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุปากน้ำปราณ ขึ้นเพื่อคอยดูแลผู้สูงอายุ โดยทำงานร่วมกันกับ อสม. ในการออกเยี่ยมตรวจคัดกรองโรค และการให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ที่พบ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และเส้นเลือดไขมันอุดตัน โดยจะให้ความรู้ทั้งด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและการควบคุมการบริโภคอาหาร

ที่สำคัญได้มีการตั้ง กองทุนผู้สูงอายุซึ่งเป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตของชาวตำบลปากน้ำปราณ ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีสิทธิในการเป็นสมาชิก และจะได้รับสวัสดิการไปตลอดชีวิต

และในปี พ.ศ.2560 ร่วมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุบ้านปากน้ำปราณได้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิต

ด้วยความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุบ้านปากน้ำปราณ ทำให้วันนี้จึงเป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนได้ด้วยพลังของผู้สูงวัยที่ใช้ความเจนจัดของประสบการณ์ชีวิต “ยิ่งแก่ยิ่งเก๋า” มาร่วมกันออกแบบชุมชนให้อยู่ในกรอบมีทิศทางที่ควรจะเป็น เพื่อให้ทุกอยู่เย็นเป็นสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม