ปากน้ำปราณอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยพลังผู้สูงวัย

| |
อ่าน : 1,381

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ปากน้ำปราณอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยพลังผู้สูงวัย thaihealth

บ้านปากน้ำปราณ หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกหนึ่ง ชุมชนซึ่งผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ที่นี่มีประชากรราวหนึ่งหมื่นคน มีจำนวนผู้สูงอายุจำนวน 600 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมงและแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมชายฝั่งที่ส่วนใหญ่ล้วนทำอาชีพประมง แต่ละคนจึงไม่มีเวลาว่าง เพราะต้องออกเรืออยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพร่างกายเท่าไหร่นัก

กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนจึง จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุปากน้ำปราณ ขึ้นเพื่อคอยดูแลผู้สูงอายุ โดยทำงานร่วมกันกับ อสม. ในการออกเยี่ยมตรวจคัดกรองโรค และการให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ที่พบ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และเส้นเลือดไขมันอุดตัน โดยจะให้ความรู้ทั้งด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและการควบคุมการบริโภคอาหาร

ที่สำคัญได้มีการตั้ง กองทุนผู้สูงอายุซึ่งเป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตของชาวตำบลปากน้ำปราณ ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีสิทธิในการเป็นสมาชิก และจะได้รับสวัสดิการไปตลอดชีวิต

และในปี พ.ศ.2560 ร่วมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุบ้านปากน้ำปราณได้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิต

ด้วยความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุบ้านปากน้ำปราณ ทำให้วันนี้จึงเป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนได้ด้วยพลังของผู้สูงวัยที่ใช้ความเจนจัดของประสบการณ์ชีวิต “ยิ่งแก่ยิ่งเก๋า” มาร่วมกันออกแบบชุมชนให้อยู่ในกรอบมีทิศทางที่ควรจะเป็น เพื่อให้ทุกอยู่เย็นเป็นสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม