แจกฟรี.....สื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

โดย
| |
อ่าน : 23,810

เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป รับสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ฟรี..เพื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2554 ที่จะถึงนี้

แจกฟรี.....สื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ว่า the who framework convention on tobacco control (who fctc) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำขวัญเป็นภาษาไทยว่า “พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” และเพื่อให้สอดรับกับประเด็นของการรณรงค์ดังกล่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้จัดทำเอกสารวันงดสูบบุหรี่โลกชุด “รวมพลังสร้างสังคมปลอดบุหรี่”  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ ที่มีต่อผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่  อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19  รวมถึงการรณรงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นให้เยาวชนไทยสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น

ศ.นพ.ประกิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกคน ร่วมกันรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  และขอเชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน  และสถานที่สาธารณะ  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน  หรือถ้าต้องการคำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่ โทรปรึกษาได้ที่หมายเลข 1600 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ต้องการร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก มูลนิธิรณรงค์ฯ จึงได้จัดทำสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น  โปสเตอร์  แผ่นพับ  ชุดข้อมูล สติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่  และสื่ออื่น ๆ อีกมากมาย  เพื่อแจกฟรีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประชาชนทั่วไป    ที่ต้องการรณรงค์และจัดกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ 31 พฤษภาคมที่จะถึงนี้

สำหรับหน่วยงานหรือผู้สนใจร่วมรณรงค์สามารถขอรับสื่อได้ฟรี  โดยส่งจดหมายพร้อมรายละเอียดของการรับสื่อและแจ้งชื่อ – ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์โดยละเอียดมาที่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เลขที่ 36/2     ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2278-1828 โดยท่านสามารถดูตัวอย่างและพิมพ์แบบฟอร์มขอรับสื่อรณรงค์ฯ ได้ที่ www.ashthailand.or.th / www.smokefreezone.or.th

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม