ปภ.ตรัง ฝึกซ้อมการป้องกันภัยด้านอุทกภัย

| |
อ่าน : 316

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ปภ.ตรัง ฝึกซ้อมการป้องกันภัยด้านอุทกภัย  thaihealth

แฟ้มภาพ

          สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ได้ทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ทางสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสมดุล ทางธรรมชาติ

          นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยด้านอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ณ บริเวณน้ำตกโตนเต๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

          สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ได้ทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ทางสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสมดุล ทางธรรมชาติที่ผ่านมา จังหวัดตรัง เคยเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก ที่ทำให้ผู้เสียชีวิตถึง 38 คน เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2550 บริเวณน้ำตกสายรุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของจังหวัดตรัง ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และอาจเกิดจากผลสืบเนื่องจากการกระทำของมนุษย์ โดยมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนต้องให้ความสำคัญ และต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการบูรณาการร่วมกัน โดยการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มเพื่อบรรเทาและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

          จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวฯ ขึ้น โดยเลือกพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน เป็นพื้นที่ในการฝึกครั้งนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยปฏิบัติงานหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาด้านอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกบนโต๊ะและฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ภาคีเครือข่าย องค์กร มูลนิธิรวมถึงประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ตำบลปะเหลียนเข้าร่วมการฝึกฯ ในครั้งนี้

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม