ถ้าลืมกินยาคุมทำอย่างไร?

| |
อ่าน : 4,538

ที่มา : ระวังนะ อาจท้องไม่พร้อม สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ถ้าลืมกินยาคุมทำอย่างไร? thaihealth

ยาเม็ดคุมกำเนิด (Oral Contraceptive Pill)   ยาเม็ดที่ผู้หญิงกินทุกวันเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ชนิดที่นิยมใช้คือ ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนรวมชนิด Monophasic เป็นยาคุมกำเนิด ที่มีปริมาณฮอร์โมนแต่ละเม็ดเท่ากันทุกเม็ดทั้ง 21,   24,   21+7, 24+4 เม็ด,  โดย 7  และ 4  เม็ดหลังเป็นแป้งหรือยาบำรุงเพื่อกินระหว่างมีประจำเดือน

ปัจจุบันยาเม็ดคุมกำเนิด มีปริมาณฮอร์โมนรวมในปริมาณต่ำ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรักษาสิว แก้อาการต่างๆ ก่อนมีประจำเดือน  อย่างตึงคัดเต้านม ท้องอืดบวม ไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ถ้าลืมกินยาคุมทำอย่างไร?

1. ถ้าลืมกินยา 1 เม็ดให้กินทันทีที่นึกได้แล้วกินต่อไปเวลาเดิม 

2.ถ้าลืมกินยา 2 เม็ด ให้กิน 1 เม็ดหลังอาหารเช้า รวม 2 วัน และกินหลังอาหาร เย็นหรือก่อนนอนตามเดิม และอาจมีเลือดออกกะปริบกะปรอย ควรใช้ถุงยาง อนามัยร่วมด้วยหากมีเพศสัมพันธ์ในรอบเดือนนั้น 

3.ถ้าลืมกินยามากกว่า 2 เม็ดให้หยุดยา ระหว่างนี้คุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัยและ เริ่มกินยาแผงใหม่เมื่อประจำเดือนมา หากประจำเดือนไม่มาให้รีบปรึกษาแพทย์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม