โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบาเจาะ

| |
อ่าน : 2,438

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบาเจาะ thaihealth

“โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบาเจาะ” 

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ และมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย จัดทำ “โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบาเจาะ” เพื่อให้ชาวบ้านในตำบลบาเจาะตระหนักเห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ และหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่ โดยเริ่มต้นจากการชักชวนสมาชิกในชุมชนให้ปั่นจักรยานมาพูดคุยกันในในกิจกรรมสภากาแฟทุกวันศุกร์ ก่อนขยายผลด้วยการนำหลักธรรมคำสอนตามหลักศาสนาอิสลามมาช่วยตอกย้ำให้ชาวบ้านหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพควบคู่ไปกับความศรัทธา ทำให้จากเดิมที่มีผู้ใช้จักรยานในชุมชนไม่ถึง 10 คน ปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 60 คน หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยมีจุดเริ่มต้นด้วยการส่งเสริมให้ใช้จักรยานมาละหมาดที่มัสยิด ที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพ ที่สำคัญในระหว่างปั่นจักรยานก็ทำให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างคนในชุมชนจนเกิดเป็นความสามัคคีขึ้นอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม