รพ.จุฬาลงกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์-ยกระดับความปลอดภัย

| |
อ่าน : 872

ที่มา : คมชัดลึก

ภาพจากเว็บไซต์คมชัดลึก

"รพ.จุฬาลงกรณ์" ติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉิน (EMERGENCY CALL) ยกระดับความปลอดภัยให้ทันสมัย และรวดเร็ว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มุ่งมั่นยกระดับการรักษาโรคสำหรับประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้วางยุทธศาสตร์ในการบริการทางการแพทย์ที่เหนือระดับสู่มาตรฐานสากล รวมถึงการอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ผู้มารับบริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เกิดความคล่องตัวสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่า นอกจากการให้บริการด้านการรักษาโรค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการ เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีเนื้อที่ถึง 136 ไร่ การดูแลอำนวยความสะดวกอาจไม่เพียงพอและทั่วถึง จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบการสื่อสารและอุปกรณ์โทรศัพท์ฉุกเฉิน  Emergency Call ภายในโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย และสะดวกต่อการใช้งาน

Emergency Call เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วจำนวน 35 จุด จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และบุคลากรภายในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาล โดยผู้ที่หลงทาง ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ที่ประสบเหตุภายในโรงพยาบาลสามารถแจ้งเหตุการณ์ผ่าน Emergency Call  ได้ เพียงกดปุ่ม จะมีสัญญาณไฟแจ้งเตือน ทำให้ผู้คนบริเวณรอบๆ สังเกตเห็นได้ชัด ระบบของ Emergency Call ยังเชื่อมโยงแม่ข่ายไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัย ศูนย์ Command Center ของโรงพยาบาล

พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับระบบเครื่อง AED ของทีม CPR โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถมองเห็นภาพที่เกิดเหตุและให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะประสานงานแจ้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียง เพื่อไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วทันเวลา 

การพัฒนาระบบการสื่อสารและอุปกรณ์โทรศัพท์ฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นับว่ามีความทันสมัย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลสอดส่องเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทันที เป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่ไปกับการยกระดับการบริการด้านสุขภาพสู่มาตรฐานสากลระดับโลก  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม