คุมเข้ม อหิวาต์หมูระบาดหนัก ชะลอนำเข้าจากจีน

| |
อ่าน : 786

ที่มา : แนวหน้า

ปศุสัตว์คุมเข้ม อหิวาต์หมูระบาดหนัก ชะลอนำเข้าจากจีน thaihealth

แฟ้มภาพ

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” สั่งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสนามบินสุวรรณภูมิตรวจเข้มชิ้นส่วน-ผลิตภัณฑ์หมูนำเข้าจากจีน หลังอหิวาต์แอฟริกาในหมูระบาดหนักที่จีน พร้อมคุมเข้มด่านชายแดน 89 ช่องทางใน 25 จว.รวมถึงออกประกาศชะลอนำเข้าไทย 90 วัน ประสานกลาโหมจับตาด่านพรมแดนห้ามเคลื่อนย้าย ชี้เชื้อมีความทนทานอยู่นานกว่า6เดือน เผยถ้าสถานการณ์รุนแรงอาจเสนอรมว.เกษตรฯห้ามนำเข้า

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้ประสานด่านกักกันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดชุดปฏิบัติการสุนัขดมกลิ่นตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนซากสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรที่มีต้นทางจากประเทศจีน เนื่องจากขณะนี้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ระบาดรุนแรงขึ้น

อีกทั้ง ให้กองสารวัตรและกักกันเข้มงวดตรวจค้นและปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสุกรเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนและด่านพรมแดนทั้ง 89 ช่องทาง ใน 25 จังหวัด ล่าสุด ยังออกประกาศชะลอนำเข้าหมูเป็น รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุกรจากจีนและประเทศที่มีการระบาดของโรคเป็นระยะเวลา 90 วัน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่ถ้าปรากฎท้องที่ใดสถานการณ์โรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากจีนยังมีความเสี่ยงอยู่ อธิบดีมีอำนาจที่จะประกาศชะลอการนำเข้าต่อไปได้อีกครั้งละไม่เกิน 90 วันต่อเนื่องไป หรือถ้าสถานการณ์ระบาดรุนแรงมากขึ้น กรมปศุสัตว์จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศกำหนดห้ามการนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือซากสุกรจากจีนเลยได้

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เมื่อออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือ นำผ่านสุกรหรือซากสุกรจากจีน พ.ศ.2561 ได้ประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอความร่วมมือให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกภาคส่วน ทั้งทางอากาศยานและตามแนวชายแดน ให้เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน รวมทั้งแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ให้เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ทุกช่องทางที่มีการนำเข้าและนำผ่านทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศยาน รวมถึงเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในพื้นที่ สำหรับตรวจชันสูตรและยืนยันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากพบเชื้อไวรัสก่อโรคจะได้เร่งป้องกันควบคุมการระบาดทันที โรคนี้ แม้ไม่ระบาดจากสัตว์สู่คน แต่เป็นโรคระบาดรุนแรงในสุกรซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีความทนทานสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 6 เดือน จึงจำเป็นต้องป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้ประกอบการด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม