กำหนดการ งานเปิดตัว “วิ่งด้วยกัน (Run2Gether) ครั้งที่ 4” เดอะ แชมป์เปี้ยน

โดย
| |
อ่าน : 242
กำหนดการ
งานเปิดตัว “วิ่งด้วยกัน (Run2Gether) ครั้งที่ 4”
เดอะ แชมป์เปี้ยน
....งานวิ่งที่ให้คนพิการและคนไม่พิการออกวิ่งไปด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561  
ณ บริเวณลานลิฟท์แก้ว Central World
 
14.00 - 14.40 น.     ร่วมแลกเปลี่ยนประสบ ความประทับใจ ระหว่างนักวิ่งพิการ ไกด์รันเนอร์
และผู้ประสานงานวิ่งด้วยกัน พร้อมสาธิตการวิ่งกับคนพิการ 
• นักวิ่ง วิลแชร์ : อานันท์ ฉันทันต์ (พี่เล็ก)
& ไกด์รันเนอร์ : อานนท์ ฉันทันต์ (พี่ใหญ่) พี่ชายของพี่เล็ก 
• นักวิ่ง ตาบอด : มาโนช รุ่งเรืองอเนกกุล (พี่หนึ่ง) 
&ไกด์รันเนอร์ : จันทนี รัตนะบรรเจิด (พี่แนน) 
• คนต้นเรื่องผู้ประสานงานวิ่งด้วยกัน : นวคุณ พจน์ชพรกุล (พี่แจ๊ค) 
14.40 - 14.55 น.     บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงาน
• น.ส. บุปผาวดี โอวรารินท์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
• นางภรณี ภู่ประเสริฐ : ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.
15.00 น.                ถ่ายภาพร่วมกัน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม