นำร่องโรงเรียนกินผักผลไม้ปลอดภัย

| |
อ่าน : 3,616

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

นำร่องโรงเรียนกินผักผลไม้ปลอดภัย thaihealth

นำร่องโรงเรียนในจังหวัดพังงา จาก 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ผลิตและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยปราศจากสารเคมี

นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการ "จัดการสารเคมีในพื้นที่เสี่ยง เพี่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย" ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งได้ให้โรงเรียนในจังหวัดพังงา 12 แห่ง เป็นโรงเรียนนำร่อง โดยมูลนิธิการศึกษาไทย ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพังงา หน่วยงานสาธารณสุข และจากการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับโครงการดังกล่าวจะนำร่องในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากสารเคมี จาก 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค คือ เชียงใหม่ สกลนคร ปทุมธานี และพังงา

นำร่องโรงเรียนกินผักผลไม้ปลอดภัย thaihealth

ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากสารกำจัดศัตรูพืชทั้งในและนอกพื้นที่เสี่ยง ที่ส่งผลต่อเด็กนักเรียน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 40 โรงเรียนใน 4 ภูมิภาค และหาแนวทางป้องกันพร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนและชุมชน ให้ตระหนักในการลดการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายสูง และการปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งการผลิตอาหารกลางวันที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและครู ส่งเสริมให้เกิดแหล่งผลิตและจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย พร้อมยังเป็นการผลักดันให้ทุกภาคส่วน ได้กำหนดนโยบายในการลดผลกระทบจากสารกำจัดศัตรูพืชต่อเด็กและชุมชน ด้วยการนำครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการศึกษาผลกระทบจากสารเคมี นิเวศเกษตร และการบูรณาการอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียน ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้

โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผักและผลไม้ การตรวจสารเคมีที่ตกค้างในร่างกาย การจัดแสดงผลงานของโรงเรียน ข้อมูลและผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากทั้ง 12 โรงเรียนรวมถึงภาคการเกษตรของเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม