ดย.จัดค่ายผู้นำเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง

| |
อ่าน : 841

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

ดย.จัดค่ายผู้นำเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง thaihealth

แฟ้มภาพ

รองอธิบดี ดย. เผยผู้นำเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง ส่งเสริมให้เยาวชน 6 ประเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ์- วัฒนธรรม

นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึง การนำคณะเยาวชนร่วมผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้นำเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง (Lancan Mekong ayoung Leader Culture Exposure Camp) ระหว่างวันที่ 2–11ก.ย.2561 ว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบไปด้วย จีน เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ เยาวชนจาก 6 ประเทศ รวมถึง ข้าราชการ อาจารย์นักวิชาการ ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน อายุระหว่าง 18-40 ปี ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมทั้งในมณฑลยูนนานและมณฑลอื่นๆ ในประเทศจีน การศึกษาดูงานบริษัทที่ประสบความสำเร็จในมณฑลยูนนาน และกิจกรรมกระบวนการที่ทำให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากแต่ละประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมกันในอนาคตต่อไป

เมื่อถามว่าประเทศจีน มีการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ทาง ดย. อาจจะนำแนวคิดไปพัฒนาต่อยอดกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยอย่างไรได้บ้าง นายสุทธิ กล่าวว่า ดย. มีการสนับสนุนเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว โดยมีการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิเยาวชนกองทุนพัฒนา เพื่อสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพให้กับยาวชนอายุ 18-25 ปี ที่สนใจมีความสามารถแต่ขาดแคนทุนทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ แบบรวมกลุ่ม และบุคคล ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยาวชนจะขอทุนในลักษณะตัวบุคคล เพื่อนำใช้ในการทำอาชีพ เช่น การทำเกษตรกรรมและหัตถกรรม ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางกองทุนให้การสนับเงินทุนแก่เยาวชน ตั้งแต่ 8,000-15,000 บาท โดยมีการขอแบบกลุ่ม 4 กลุ่ม และเป็นประเภทบุคคลประมาณ 30 คน เป็นวงเงินประมาณ 3 แสนกว่าบาท

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม