แนวทางการลดขยะ

| |
อ่าน : 28,132

ที่มา : หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน  สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แนวทางการลดขยะ thaihealth

แฟ้มภาพ

แนวทางการลดขยะ ระดับครัวเรือน  สามารถจัดการขยะอย่างเหมาะสมด้วยแนวทาง 3R ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) เพื่อใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้สูงสุดและลดปริมาณขยะในชุมชนลง

ลดการใช้ (Reduce) ได้แก่

 • ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก  ถุงกระดาษ ขวดพลาสติก เป็นต้น
 • ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน  หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้าน เช่น น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ  แล้วไปใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น ใช้ผลมะนาวดับกลิ่นภายในห้องน้ำ เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยาก เปลี่ยนเป็นใช้ถุงผ้า ซื้อของ ปิ่นโตใส่อาหาร

ใช้ซ้ำ (Reuse) ได้แก่

 • นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  เช่น ถุงพลาสติกไม่เปื้อนใส่ของอีกครั้ง  หรือใช้เป็นถุงใส่ขยะในบ้าน  เป็นต้น
 • นำขยะกลับมาใช้ใหม่และประดิษฐ์ของใช้ เช่น เชิงเทียน หมวก ขวดน้ำยาใส่ชีวภาพ
 • นำขยะเปียก/อินทรีย์ มาทำเป็นปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ หรือสารไล่แมลงเพื่อการเกษตรในสวนผักและผลไม้

รีไซเคิล (Recycle) ได้แก่

 • นำวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้มาแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้แก่ คัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท  ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
 • นำไปขายเพื่อจัดทำกองทุนช่วยเหลือชุมชนหรือบริจาคเข้าธนาคารขยะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม