คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2561)

โดย
| |
อ่าน : 1,726
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          ในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ อยากขอส่งกำลังใจไปถึงทุกคน ที่กำลังอยู่ระหว่างการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมา ให้ทุกท่านสามารถทำได้อย่างที่หวังตั้งใจ เราเชื่อว่าทุกคนสามารเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปพบกับสุขภาพที่ดีได้ โดยใช้โอกาสต่างๆ ในรอบปีให้มาเกื้อหนุน อย่างเช่น เราพยายามให้ช่วงเข้าพรรษาของทุกปี มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลด ละ เลิกการดื่มเหล้าเบียร์  

          การช่วยกันปรับเปลี่ยนสังคม สิ่งแวดล้อมในยุคสมัยที่สังคม สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขึ้นอยู่แล้ว หรือบางคนเปรียบเปรยว่า เหมือนโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน เป็นเรื่องที่ต้องรู้เท่าทันและหมุนตามโลกให้ทัน ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพก็เช่นกัน ที่ต้องการกลวิธี เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยการขับเคลื่อน
สสส. มุ่งสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มาตั้งแต่การกำเนิดองค์กรที่เป็นเครื่องมือใหม่ของสังคมไทยในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยขยายผู้ร่วมสร้างสุขภาพไปอย่างกว้างขวาง  พร้อมกันนี้ เราได้สนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่เดินควบคู่ไปกับการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีหัวใจที่จะทำงานบริการเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมด้วย 

          ในช่วงที่ผ่านมา สสส. ได้จัด โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  หรือ ThaiHealth INNO Awards ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ชักชวนเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่มาปล่อยของ ออกกำลังทางความคิด โดยมีโจทย์คือการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ ทั้ง “กาย ใจ ปัญญา สังคม” เพื่อนำจินตนาการมาผสานองค์ความรู้ จนเกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสุขภาวะของสังคมยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนทั้งจากพฤติกรรมส่วนบุคคล การกิน อยู่ หลับ นอน สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว 

          การทำโครงการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้รู้จักพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาวะ ไม่ใช่แค่การสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลงาน แต่เป็นการบ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง และสร้างความตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนรุ่นใหม่

          น่าดีใจอย่างยิ่งที่มีเด็กๆ ชั้นมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ได้เข้าร่วมส่งผลงานถึง 134 ทีม มีการคัดสรรจนเหลือ 19 ทีมสุดท้าย ที่ได้เข้าร่วมการเวิร์คช้อปเพื่อช่วยการพัฒนาต่อยอดทักษะ ให้สามารถนำไปสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดพลังยิ่งขึ้น และในที่สุดก็ได้ผลงานที่ได้รับรางวัล 8 ทีม ที่ล้วนแต่สร้างความทึ่ง และประทับใจแก่กรรมการและผู้ชม หลายผลงานกำลังจะต่อยอดสู่การนำมาใช้ประโยชน์จริงในภาครัฐ และเข้าสู่วงจรตลาดต่อไปด้วย แต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วคือ เมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ ที่ตระหนักถึงปัญหาสุขภาวะ ซึ่งจะกลายคนสำคัญที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคตได้

          บทเรียนของงานในปีนี้ จะนำไปสู่การขยายการเข้าร่วมของเยาวชนทั่วประเทศให้กว้างขวางและมีการต่อยอดอย่างมีคุณมากยิ่งขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอน

          อีกงานสำคัญในเดือนที่ผ่านมา มีเวที "สานงาน เสริมพลัง ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือตอนบน : ข่วงกำกึ๊ดล้านนา" ก็เป็นอีกตัวอย่างที่เป็นการเปิดพื้นที่ ให้คนทำงานในภาคเหนือได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ไปแก้ไขปัญหาของตัวเอง

          โดย สสส. ได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ลักษณะดังกล่าวในทุกภาค ซึ่งทำให้ได้เห็นความแตกต่าง และวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละบริบทแตกต่างกันไป ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยพลังที่เข้มแข็งจากทุกคนในการช่วยกันแก้ปัญหาให้สลายไป 

          แน่นอนว่า สสส. เชื่อมั่นในพลังของการรวมตัว ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ไปพร้อมๆ กันได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ