แจ้งแนวปฏิบัติใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ประกันสังคม

| |
อ่าน : 1,507

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แจ้งแนวปฏิบัติใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ประกันสังคม thaihealth

แฟ้มภาพ

ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งแนวปฏิบัติใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

นางอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน แจ้งแนวปฏิบัติใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับช่องทางการรับเงินสมทบทุนประกันสังคมของผู้ประกัลนตนตามมาตรา 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี          สำนักงานประกันสังคม พัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (e-Receipt) กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารที่เป็นตัวแทนให้บริการรับชำระเงินเมื่อธนาคารหักบัญชีเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งข้อมูลและโอนเงินเข้าบัญชีสำนักงานประกันสังคม (ส่วนกลาง) ตามข้อตกลง และระบบ e-Receipt จะทำการประมวลผลออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ ซึ่งเลขที่ใบเสร็จรับเงิน Generate ตามสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งส่ง e-mail แจ้งข้อความการชำระเงินสมทบพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (https://www.sso.go.th) ได้นับจากวันที่หักบัญชีเงินฝากแล้ว 3 วันทำการ

ธนาคารที่เป็นตัวแทนให้บริการรับชำระเงิน โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากผู้ประกันตนมาตรา 39 ดังนี้ มีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) , ธนาคารธนชาติ จำกัด(มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน), และธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ทั้งนี้ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม