"วัณโรค" รู้การกลายพันธุ์ไว ลดปัญหาเชื้อดื้อยา

| |
อ่าน : 691

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แฟ้มภาพ

          กรมวิทย์ ร่วมคณะแพทยศาสตร์ ม.โตเกียว พัฒนาห้องแล็บตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเชื้อวัณโรค ด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับเบสรุ่นใหม่ ช่วยตรวจการกลายพันธุ์ของเชื้อรวดเร็วขึ้น รู้สายพันธุ์ของเชื้อ วางแผนการรักษา ลดปัญหาวัณโรคดื้อยา ให้สูตรยารักษาที่เหมาะสม วางแผนสอบสวนการแพร่กระจายของเชื้อได้

          นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้การถอดรหัสจีโนมของเชื้อวัณโรคจำกัดอยู่เฉพาะงานศึกษาวิจัย และนักวิจัยต้องส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ในต่างประเทศ ดังนั้น สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทย์ จึงร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว พัฒนาบุคลากรและระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค จนสามารถเปิดบริการตรวจหาลำดับเบสทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค ด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับเบสรุ่นใหม่ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทำให้การตรวจหาการกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทราบสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรค ช่วยวางแผนการสอบสวนการแพร่กระจายของเชื้อ และทราบภาวะดื้อต่อยาต้านวัณโรค เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาสูตรยาที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วย

          นพ.สุขุม กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังร่วมกับกรมควบคุมโรค ถอดรหัสจีโนมของเชื้อวัณโรคภายใต้โครงการ National Surveillance of Drug resistance in Tuberculosis ครั้งที่ 5 จำนวน 1,200 ตัวอย่าง เพื่อช่วยให้เข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรค และวางแผนงานควบคุมวัณโรคสำหรับลดปัญหาวัณโรคดื้อยาของประเทศไทย ทั้งนี้ การตรวจวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นมีความไว ความจำเพาะสูง ช่วยลดขั้นตอนทางห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับทดสอบความไวต่อยาต้านวัณโรค ซึ่งต้องใช้เวลาในการทดสอบ 1 - 2 เดือน ในขณะที่การถอดรหัสจีโนมใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์เพียง 1 สัปดาห์ โดยในปีหน้าจะให้บริการถอดรหัสจีโนมของเชื้อวัณโรคแก่นักวิจัยในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ประหยัดไฟฟ้า  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เทศบาล พระลับ นโยบายสาธารณะ ประเพณี ทองเทียน  กนมการแพทย์  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ถึงตาย  สัตวแพทย์  ย่านไชน่าทาวน์  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักวิชาการ วิเทศสัมพันธ์  สังคมผู้บริโภคสีเขียว  กู้ชีพ  ตาแมว  ไก่ติดเชื้อที่จีน  ต้อลม  ปัญหาการแคลนน้ำ  การให้  น้ำยาปรับผ้านุ่ม  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth สุขสาระฉบับการ์ตูน เด็กวอนสอนผู้ใหญ่ ต้านบุหรี่ สารอันตรายจากบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย  ค่ายพลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี  วิธีสังเกต “ยาเสื่อมคุณภาพ”  ธุรกิจนมผง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม