พม.ผลักดันศูนย์สร้างงานทั่วประเทศ รับมือสังคมผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 472

ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์

พม.ผลักดันศูนย์สร้างงานทั่วประเทศ รับมือสังคมผู้สูงอายุ thaihealth

แฟ้มภาพ

พม. เดินหน้าขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืนรองรับสังคมวัยเก๋า ดันศูนย์สร้างงานเพิ่มอีก 400 แห่ง รวมเป็น 1.278 ทั่วประเทศ พร้อมช่วยเหลือเด็กแรกต่อเนื่อง 3 ปี

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบูรณาการด้านเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) ซึ่งมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในระดับอำเภอและตำบล ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน ได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งปัจจุบันได้สร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแล้ว 878 แห่ง มีแผนขยายผลอีก 400 แห่งทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ พม.ยังดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กแรกเกิด โดยมีโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ปี ให้กับครอบครัวที่ยากจน หรือ มีรายได้น้อย โดยให้การอุดหนุนเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี ในปี 2561 เป้าหมาย 344,123 คน มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ จำนวน 427,305 คน ทั้งนี้ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด (พมจ.) มีสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 แห่ง ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ รวมถึงในระดับตำบล และ หมู่บ้าน มีกลไกการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม