สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วย 5 อ.

| |
อ่าน : 1,111

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วย 5 อ. thaihealth

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วยปฏิบัติการ 5 อ.

ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย มีการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยปฏิบัติการ 5 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อาชีพ ออม อาสา

อาหาร ส่งเสริมให้ลุงๆ ป้าๆ ได้รู้จักความหมายของอาหารปลอดภัย หันมาทำอาหารทานเอง เลิกซื้อข้าวถุง ละเว้นของทอด เลือกทานผักผลไม้ ลด ละ เลิกใช้สารเคมี ได้ผักผลไม้อินทรีย์ สด ใหม่ ปลอดภัย หายห่วง

ออกกำลังกาย จัดให้มีการออกกำลังกายตามความสามาร

อาชีพ มีอาชีพของชุมชนที่ผู้สูงวัยเข้าร่วมโดยทั้งแกร่งและเก่ง งานฝีมือปราณีต ใครถนัดอะไรก็ประกอบอาชีพนั้น

ออม เมื่อมีรายได้จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ออม และในแต่ละสัปดาห์ร่วมกันออมเข้ากองทุนอาสาทำความดู เพื่อปันน้ำใจให้กับสมาชิกที่สูญเสียคนในครอบครัว

และ อ. สุดท้าย อาสา ผู้สูงวัยมีเวลาและมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ จึงมีการเปลี่ยนพลังสูงวัยให้กลายเป็นพลังจิตอาสา

นั่นทำให้ สูงวัยเป็นพลังของชุมชน เพราะมีคุณค่า มีภูมิปัญญา มีพลังสร้างสรรค์ และช่วยสร้างความงอกงามให้สังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม