แนะปรับพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติก

| |
อ่าน : 1,959

ที่มา : แนวหน้า

แนะปรับพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติก thaihealth

แฟ้มภาพ

มีนบุรี ร่วมส่งเสริมกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวว่า เขต ร่วมส่งเสริมกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและภาครัฐบาล โดยรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก และโฟม เพื่อบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับร้านค้าภายในหน่วยงานสำนักงานเขตมีนบุรีและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะ เช่น จาน ชาม และแก้วน้ำ ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายเองได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย เป็นต้น รวมทั้งเชิญชวนใช้ถุงผ้าสำหรับใส่ของต่างๆ แทนถุงหูหิ้วและถุงพลาสติก โดยกำหนดการรณรงค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ร้านค้า และร้านจำหน่ายอาหาร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ราชการทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม