สวนดุสิตเผย ปชช.ใช้สิทธิบัตรทองมั่นใจมือหมอ

| |
อ่าน : 684

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

สวนดุสิตเผย ปชช.ใช้สิทธิบัตรทองมั่นใจมือหมอ thaihealth

แฟ้มภาพ

สวนดุสิต เผยผลสำรวจ ปชช.สิทธิบัตรทองเชื่อมั่นศักยภาพหมอ-พยาบาล-เจ้าหน้าที่ รวมถึงอุปกรณ์

รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปี 2561 ในที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ว่า จากการสำรวจความเห็นประชาชน 5,346 คน ใน 25 จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 93.9 พอใจระบบบัตรทองมากที่สุด โดย ร้อยละ 93.9 พอใจความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 93.4 เชื่อมั่นมั่นในการรักษาและความปลอดภัยระหว่างรับบริการ ร้อยละ 92.5 พอใจอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ส่วนที่ไม่พอใจร้อยละ 1.34 ไม่สามารถใช้สิทธินอกเวลาได้ สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุม ร้อยละ 0.96 ไม่สามารถเลือกหน่วยบริการได้ และร้อยละ 0.48 ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเท่าที่ควร เช่น ข้อมูลสิทธิ/ หน้าที่ การย้ายสิทธิ์ เป็นต้น

รศ.ดร.สุรชาติ กล่าวต่อว่า เมื่อถามถึงความรับรู้ ร้อยละ 83.3 รู้ว่าเมื่อเจ็บป่วยทั่วไปใช้เข้ารักษาในรพ.ที่ลงทะเบียนสิทธิก่อน ร้อยละ 78.6 รู้ว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกรพ.ที่ใกล้ที่สุด และร้อยละ 61.3 รู้ว่าใช้สิทธิเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้ ส่วนที่รับรู้น้อยและมีคะแนนต่ำสุด คือการเปลี่ยนรพ.ประจำได้ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี ร้อยละ 25.6 หากได้รับความเสียกายจากการรักษาสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ร้อยละ 30 และผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังได้รับบริการต่อเนื่องที่บ้านหรือชุมชนได้ ร้อยละ 34.6 เมื่อถามถึงเลขสายด่วนสปสช.1330 มีคนรู้จักเพียงร้อยละ 4 บางส่วนเข้าใจผิดว่าเป็นหมายเลข 1669 ซึ่งที่จริงคือสายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ผู้ทำการสำรวจ กล่าวต่อว่า เมื่อสำรวจการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลในรอบ 6 เดือน มี 4,438 ราย คิดเป็นร้อยละ 83 ในจำนวนนี้ใช้สิทธิบัตรทอง 4,303 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.9 และไม่ใช้สิทธิบัตรทอง 135 ราย หรือร้อยละ 3 เหตุผลที่ไม่ใช้สิทธิ ร้อยละ 51.9 ระบุว่าเพราะรอนาน ร้อยละ 19.3 ไม่สะดวกไปรพ.ตามสิทธิ ร้อยละ 8.1 รพ.ตามสิทธิไม่มีบริการที่ต้องการรักษา เป็นต้น สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากการใช้สิทธิมี 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.1 ส่วนใหญ่เป็นค่ายา ค่าตรวจพิเศษ เช่น ส่องกล้อง เอ็กซเรย์ ซีทีแสกน และเอ็มอาร์ไอ รวมถึงค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า จากผลสำรวจดังกล่าว สปสช.ต้องปรับปรุงเรื่องการสร้างการรับรู้ต่อหน่วยงาน สายด่วน 1330 และสิทธิประโยชน์บัตรทอง และส่งเสริมให้ประชาชนมั่นใจในการใช้สิทธิเมื่อมาใช้บริการ โดยปรับให้บัตรทองเป็นระบบรักษาพยาบาลแรกที่ประชาชนจะใช้เมื่อเจ็บป่วย และจัดการระบบส่งต่อให้เหมาะสม ไม่ให้เกิดความแออัดในรพ.ใดรพ.หนึ่ง.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม