กำจัดกลิ่นปาก ก่อนที่จะ...

| |
อ่าน : 1,504

ที่มา: มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

กำจัดกลิ่นปาก ก่อนที่จะ... thaihealth

แฟ้มภาพ

กลิ่นปาก เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของทุกคน นอกจากจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจแล้วบางครั้งกลิ่นปากยังทำให้เสียบุคลิกภาพ เสียความมั่นใจในการสนทนา

กลิ่นปาก เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของทุกคน นอกจากจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจแล้วบางครั้งกลิ่นปากยังทำให้เสียบุคลิกภาพ เสียความมั่นใจในการสนทนากับผู้อื่นอีกด้วย ซึ่งสาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก เกิดขึ้นได้ทั้งสาเหตุจากภายในและภายนอกช่องปาก แต่สาเหตุส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 - 90 เกิดจากปัจจัยภายในช่องปาก ได้แก่ คราบขาวที่อยู่บนลิ้น คราบจุลินทรีย์ ขี้ฟันที่เกาะอยู่บนตัวฟัน หรือรากฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณลึกลงไปในร่องเหงือก ส่วนสาเหตุภายนอกช่องปาก มักมาจากระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมาจากในลำคอ

หัวใจสำคัญของการแก้ปัญหากลิ่นปาก คือ การกำจัดสาเหตุแห่งการเกิดกลิ่นปากให้หมดไป แต่ปัญหาคือ เราจะทราบได้อย่างไรว่ากลิ่นที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากที่ใด เกิดจากภายในหรือภายนอกช่องปาก ปัจจุบันมีเครื่องวัดระดับกลิ่นปาก ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจวัดชนิดและปริมาณของกลิ่นปาก หรือก๊าซที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมทิลเมอร์แคปแทน และไดเมทิลซัลไฟด์ ที่มีอยู่ในช่องปาก หากกลิ่นนั้นมีสาเหตุมาจากในช่องปากระดับของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือ เมทิลเมอร์แคปแทนจะขึ้นสูง แต่ถ้ากลิ่นมีสาเหตุมาจากทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารระดับของก๊าซไดเมทิล ซัลไฟด์จะขึ้นสูง

สำหรับวิธีการรักษา ต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อน แล้วจึงขจัดสาเหตุออกไป หากมีโรคไม่ว่าจะเป็นโรคจากภายในหรือภายนอกช่องปากก็ตาม ต้องรักษาโรคนั้นๆก่อน ถ้ารักษาโรคหายแล้วแต่กลิ่นปากยังคงอยู่ ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งแพทย์ต้องซักประวัติและวิเคราะห์ในรายละเอียดมากพอสมควร ดังนั้นผู้ที่ประสบปัญหาการมีกลิ่นปาก ควรเข้ามารับการตรวจวินิจฉัยและวัดกลิ่นด้วยเครื่องมือดังกล่าวก่อน เพื่อค้นหาว่ามีกลิ่นปากจริงหรือไม่ เพราะบางครั้งอาจเป็นการคิดไปเอง แต่หากมีกลิ่นปากจริง สาเหตุมาจากภายในหรือภายนอก หากรู้สาเหตุที่แน่ชัดแล้วแพทย์จะทำการรักษาได้อย่างถูกต้องตรงจุดต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

อาหารริมทาง  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เก็บยาผิด คิดได้ก็แสนเสียดาย ละครสร้างเสริมสุขภาพ Health Family ครอบครัวนี้มีสุข แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค คคส.  เสียงตามสาย  สุขภาพแย่  มองไม่ชัด  หอสมุดแห่งชาติ  พิมพ์ชื่อสารพิษบนซองบุหรี่  ถอดหัวใจองค์กรพระพุทธศา  20 ประการ  การเลี้ยงดู  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2555 ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือชนะตนเอง งดเหล้าเข้าพรรษา  ทีม (เพื่อ) ชาติหมา  นพ.หทัย ชิตานนท์  ร.ร.บางปลาม้า  ไอศกรีม  นักผลิตสื่อและสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่  มูลนิธิสยามกัมมาจล  โทษของการดื่มสุรา  ระบายอากาศ  รำพัด  Buildinng Partnerships with Children and Young People  โครงการทูตอารยสถาปัตย์ พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  โรคหลอดเลือดหัวใจ  อ่านเปลี่ยนชีวิต