9 วิธีเอาตัวรอดจากฝุ่นหมอกควัน

| |
อ่าน : 2,470

ที่มา : เอกสารหมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารวิชาการ : ชุดความรู้นโยบายสาธารณะ) เขียนโดยรศ.ดร.มงคล รายะนาคร สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี

9 วิธีเอาตัวรอดจากฝุ่นหมอกควัน thaihealth

รอบตัวเราในทุกๆ วันไม่เว้นแม้แต่ในบ้านอาจแฝงมลภาวะอากาศที่เรามองแทบไม่เห็น เช่น ฝุ่นละอองหรือไรฝุ่น รวมถึง การใช้ชีวิตนอกบ้านที่ต้องคลุกคลีในย่านถิ่นซึ่งเผชิญกับควันท่อไอเสีย ยานพาหนะ หรือหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะ การเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

ซึ่งเจ้าฝุ่นเล็กๆ โดยเฉพาะฝุ่นในหมอกควันสามารถสร้างโรคภัยทางเดินหายใจขั้นร้ายแรงได้ เราจึงไม่ควรมองข้ามการดูแลสุขภาพและร่วมด้วยช่วยกันลดมลภาวะทางอากาศเหล่านี้

1.หากคุณจําเป็นต้องอยู่ในละแวกที่มีปัญหามลภาวะอากาศ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้

2.ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นเข้ามาในตัวอาคาร

3.ดื่มน้ำมากๆ

4.ใช้น้ำเกลือหรือน้ำสะอาดกลั้วคอบ้วนทิ้งวันละ 3-4 ครั้ง ห้ามกลืน

5.หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องออกแรงมากๆ โดยเฉพาะการออกกําลังกายในที่แจ้งหากต้องออกจากบ้าน

6.ควรสวมหน้ากากอนามัยชนิดกรอง 3 ชั้น ซึ่งจะช่วยป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอนได้ และต้องหมั่นเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน หรือใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูก 345 SALINESOLOTION

7.ผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจโรคปอด ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จําเป็นติดตัวงดสูบบุหรี่

8.ปลูกต้นไม้สูงรอบบ้านสามารถช่วยกรองอากาศและผลิตออกซิเจน

9.หากมีอาการผิดปกติหลังสูดดมฝุ่นหมอกควัน เช่น หายใจไม่ออกหรือระคายเคืองแสบตา ควรรีบไปพบแพทย์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม