ไฟเขียวเพิ่มสิทธิทำฟันเทียมครึ่งปาก

โดย
| |
อ่าน : 3,867

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม นายปั้นวรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) สปส.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่อนุกรรมการการแพทย์ของ สปส.เสนอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและกรณีทันตกรรม

ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์และประเมินสถานะกองทุน สปส. ไปพิจารณา กลั่นกรองในเรื่องนี้ เพื่อดูว่าใช้งบประมาณ และดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด และให้อนุกรรมการสิทธิประโยชน์ฯ นำเสนอรายละเอียดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สปส. อีกครั้ง

ด้าน นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ รองเลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เดิมกำหนดให้ใช้สิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ส่วนกรณีทันตกรรมเดิม ให้ใช้สิทธิประโยชน์ในการถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน ก็ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการผ่าฟันคุดส่วนกรณีการใส่ฟันเทียม เดิมให้ใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานอะคริลิค โดยเบิกได้ในระยะ 5 ปี แบ่งออกเป็น 1-5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,200 บาท กรณีมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม โดยกรณีใส่ฟันเทียมบางส่วน 1-5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,300 บาทกรณีมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาทและเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือปากล่าง เบิกได้ชิ้นละ 2,400 บาท และชนิดถอดได้ทั้งปากบนและปากล่าง เบิกได้ ชิ้นละ 4,400 บาท การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 ส่วนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จนกว่าจะผ่านการพิจารณาของอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ฯ และเสนอที่ประชุมบอร์ดสปส

 

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม