ขอนแก่นรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

| |
อ่าน : 1,491

ที่มา : เดลินิวส์

ขอนแก่นรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ thaihealth

แฟ้มภาพ

สสจ.ขอนแก่นรณรงค์ กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี

นพ.อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานในการจัดงานรณรงค์การกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 จ.ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตามแผนยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568  โดยมี ศ.สพญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ หัวหน้าโครงการอาหารปลอดภัย-ปลาปลอดพยาธิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 จ.ขอนแก่น ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอต่าง ๆ ใน จ.ขอนแก่น วิทยากร และผู้เข้าร่วมการรณรงค์เป็นจำนวนมากกว่า 200 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรภาค 4 จ.ขอนแก่น

นพ.อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดียังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไข ในการป้องกันและควบคุมโรคได้มีการดำเนินงานหลายรูปแบบ เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ "กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี" สำหรับเป้าหมายในการดำเนินงานคือ ส่งเสริมกิจกรรม ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น และสนับสนุนสร้างเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างสุขนิสัยให้กับเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ลดปัญหาการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ และการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี

โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี การสาธิตการแปรรูปอาหารและการปรุงอาหารจากเมนูปลาส้มปลอดภัย ปลาร้าปลอดพยาธิ ส้มตำปลอดพยาธิใบไม้ตับ และวิธีการขออนุญาตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม