ม.เกษตรฯเตรียมพร้อมรับมือโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา

| |
อ่าน : 2,766

ที่มา : แนวหน้า

ม.เกษตรฯเตรียมพร้อมรับมือโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา thaihealth

แฟ้มภาพ

ม.เกษตรฯเตรียมพร้อมรับมือโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา หลังพบระบาดในจีน

นายสัตวแพทย์(น.สพ.) ดร.มานะกร สุขมาก ผู้ที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรอนุวิทยาทางสัตวแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา (African swine fever) เกิดจากไวรัสแอสฟาร์ (Asfravirus) มีรายงานการระบาดในสุกรป่า และสุกรบ้าน ในหลายประเทศ ทั้งในทวีปแอฟริกา ยุโรปตะวันออก และประเทศรัสเซีย มาเป็นเวลานาน และการระบาดล่าสุดคือในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะกระจายเป็นวงกว้างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่เกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไรก็ตาม โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกาดังกล่าวไม่ใช่เชื้อที่ติดต่อสู่คน ก่อโรคหรือส่งผลต่อสุขภาพในคนแต่อย่างใด แต่เชื้อไวรัสจะไปทำลายอวัยวะต่างๆให้เสียหาย และทำงานผิดปกติในสุกรทุกช่วงอายุ และสุกรจะตายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสุกรในประเทศยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคดังกล่าว และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคนี้ ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้มากและรวดเร็ว

ทั้งนี้ เชื้อไวรัสนี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรม และการก่อโรคในสุกร สายพันธุ์ที่ระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรง โดยเชื้อไวรัสสามารถติดต่อกันด้วยการสัมผัสระหว่างสุกรโดยตรง ผ่านทางอาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยพบว่าการเคลื่อนย้ายสุกรป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้ รวมไปถึงซากสุกร เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสนี้อยู่ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการแพร่โรคดังกล่าว การติดเชื้อไวรัสในสุกรจะส่งผลกระทบทั่วร่างกาย รอยโรคเด่นชัดที่พบ ได้แก่ จ้ำเลือดบริเวณผิวหนัง ต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกายอักเสบรุนแรง เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ  ปอดอักเสบรุนแรงและน้ำท่วมปอด

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคดังกล่าว ที่อาจจะระบาดมาถึงประเทศไทย งานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาวิธีการตรวจสอบหาพันธุกรรมของเชื้อไวรัสนี้ ด้วยวิธีอณูชีววิทยา (Molecular biology) ได้แก่ วิธีเพิ่มจำนวนและตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อ (Polymerase chain reaction, PCR) จากตัวอย่างที่อาจสงสัยว่าปนเปื้อนเชื้อไวรัสดังกล่าว

นอกจากนี้ยังบริการให้คำแนะนำในการส่งตัวอย่างตรวจเพื่อชันสูตรโรค และแนะนำวิธีในการป้องกันการระบาดของโรคที่สามารถปฏิบัติได้ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการควบคุมโรคนี้ก็ตามผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้จาก งานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร. 034-351901-3 ต่อ 1101 โทรสาร 034-351405

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม