สุขสูงวัย ณ ท่าศาลา-โนนก่อน้อย

| |
อ่าน : 1,146

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

สุขสูงวัย ณ ท่าศาลา-โนนก่อน้อย thaihealth

สุขสูงวัย ณ ท่าศาลา-โนนก่อน้อย

“สุขภาพดีไม่มีซื้อขาย เหมือนกับขนมนะคุณแม่” บางประโยคจากกลอนลำของชาวบ้านหนองศาลา – โนนก่อน้อย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม คณะหมอลำจำเป็นที่รวมกลุ่มกันจากคนในชุมชน บอกเล่าถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ ผ่านเสียงแคนเสียงลำพื้นบ้านท่วงทำนองม่วนซื่น เพื่อกระตุ้นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีซึ่งหาซื้อไม่ได้

“มาวันนี้ คือ มาออกกำลังกาย แล้วก็ยืดเหยียดร่างกายซ้ายขวา มีทั้งหมด 12 ท่าทาง” บู่ ปิ่นสายโย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ บอกเล่าพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เช่นเดียวกับ ทองไกร ปัจจะแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ ที่บอกว่าพวกเขามีกิจกรรมในการเรียนรู้มากมาย

“มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ให้ความรู้ทางวิชาการ อย่างเรื่อง 10 อ. ก็เป็นทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาให้ความรู้การกินอาหาร การออกกำลังกาย”

จากข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.dop.go.th/th/know/1 กรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 แสดงถึงตัวเลขประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน รวม 10,225,322 คน คิดเป็น 15.45% ของประชากรทั้งหมด โดยอันดับหนึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น และอุบลราชธานี ตามลำดับ ซึ่งจากสัดส่วนจะเห็นว่าผู้สูงอายุในภาคอีสานมีจำนวนที่สูงมาก การเตรียมพร้อมรับมือในการดูแลเรื่องสุขภาพทั้งกายและใจจึงเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้องวางแผนการทำงานร่วมกันในหลายระดับ

บ้านหนองศาลา – โนนก่อน้อย จ.มหาสารคาม จึงเป็นอีกพื้นที่ซึ่งคนในชุมชนเห็นความสำคัญตรงกันว่าพวกเขาต้องร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม