โขนสร้างสุข

| |
อ่าน : 3,933

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

โขนสร้างสุข thaihealth

โขนสร้างสุข ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงสิทธิ์ จ.ตรัง

โรงเรียนปะเหลียนผดุงสิทธิ์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ เปิดสอน ม. 1-6 มีนักเรียน 676 คน ตามหลักสูตรมาตรฐานทั่วไป

สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญไม่แพ้ความรู้ด้านวิชาการ คือ การสร้างความสุขให้เกิดแก่ผู้เรียนและผู้สอนควบคู่กันไปด้วย ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ทางโรงเรียนได้ริเริ่ม นำโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง มาฝึกสอนแก่นักเรียน ตามโครงการโขนสร้างสุข โดยมีครูด้านนาฏศิลป์ที่เคยผ่านแสดงโขนให้การฝึกสอน ครูด้านทัศนศิลป์ช่วยทำหัวโขน นำนักเรียนที่สนใจมาช่วยงานทั้งการสร้างตัดเย็บชุด การตกแต่งหัวโขน จนสามารถนำออกแสดงได้อย่างเชี่ยวชาญกลายเป็นคณะโขนหนึ่งเดียวในจังหวัดตรัง สร้างชื่อเสียง ความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียน นักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม